België krijgt cannabisbureau
Foto: AP

De regering richt een nationaal cannabisbureau op. Dat bureau maakt de teelt van medicinale cannabis legaal. ‘Dit is een eerste stap.’

Meerderheidspartijen CD&V, Open VLD en de MR en de oppositiepartijen PS, CDH en Groen hebben in de Kamercommissie Volksgezondheid de oprichting van een regeringsbureau voor de teelt van medicinale cannabis goedgekeurd. N-VA heeft zich onthouden.

Het cannabisbureau wordt de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de legale productie van medicinale cannabis – cannabis met een constante concentratie aan actief product en stabiele en bekende verhoudingen van de belangrijkste werkzame bestanddelen, CBD en het roes- verwekkende THC. Die medicinale cannabis kan in de toekomst helpen bij het controleren van pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij MS, of het wegnemen van misselijkheid en verminderde eetlust bij een chemobehandeling.

‘Deze wetswijziging is noodzakelijk om medicinale cannabis legaal ter beschikking te kunnen stellen van patiënten en speelt in op de wereldwijde evolutie die wetenschappelijk aantoont dat cannabis positieve medicinale effecten kan hebben’, zegt Nele Lijnen van Open VLD. ‘Dit is een eerste stap.’ Ze diende het wetsvoorstel in als amendement bij een ander wetsvoorstel over het FAGG. ‘Zo hebben we tijd gewonnen.’

FAGG

Het cannabisbureau wordt een aparte dienst binnen het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Door de oprichting krijgt de overheid het volledige monopolie op de productie, de handel en de in- en uitvoer van medicinale cannabis. België volgt op die manier een internationale trend, met als voorbeeld het Nederlandse Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC).

Aanbesteding

Na de oprichting van het cannabisbureau wordt een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de kweek van een bepaalde hoeveelheid cannabis, liet het FAGG eerder weten. ‘Enkele telers krijgen een vergunning om op aangeduide gebieden cannabis te telen.’ Het bureau zou de volledige oogst aankopen en vervolgens verdelen of exporteren.

De oogst kan enerzijds als grondstof dienen voor de productie van vergunde geneesmiddelen, anderzijds als basis voor wetenschappelijk onderzoek. Aangezien er nog geen geneesmiddelen zijn, wordt in eerste instantie ingezet op onderzoek.

‘Een cannabis­bureau is een eerste stap’, zei CD&V-Kamerlid Els Van Hoof, eerder. ‘Op die manier kunnen we de medicinale cannabis klinisch testen en onderzoek doen naar de bijwerkingen.’

Van een liberalisering van de markt is geen sprake. ‘Dat is niet aan de orde en evenmin wenselijk’, reageert het kabinet van ­minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Als het cannabisbureau er komt, is er alvast één start-up die staat te popelen. Rendocan in Kinrooi ambieert de productie van vijf ton medicinale cannabis per jaar. Het bedrijf mikt op 150 tot 250 jobs. Ook een West-Vlaams bedrijf heeft al een project in de pijplijn.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig