Burgemeester van Beersel wil bevolkingsstop ‘om groen en Vlaams karakter te behouden’
Foto: ssj

Om het landelijke en groene karakter van zijn gemeente te behouden wil Hugo Vandaele (CD&V), burgemeester van Beersel, het aantal inwoners beperken tot het huidige aantal van 25.000. Het is zijn reactie op de voorspelde bevolkingsgroei in het naburige Brussel.

Volgens Vandaele is het noodzakelijk dat er aan de alarmbel getrokken wordt. Met de voorspelde bevolkingstoename in Brussel – een aangroei van 300.000 inwoners tot 1,3 miljoen Brusselaars –dreigt de druk op de Vlaamse rand in de toekomst almaar groter te worden. ‘De Vlaamse regering dient zich dringend te bezinnen hoe men in de toekomst de Vlaams Rand gaat vrijwaren van verdere verstedelijking. Ik vind dat het teveel aan inwoners in Brussel moet opgevangen worden in satellietsteden zoals Mechelen, Aarschot, Nijvel, La Louvière, Bergen,... Persoonlijk geef ik de voorkeur aan Charleroi waar men nog heel veel verpauperde gebouwen aantreft en dus veel mogelijkheden tot renovatie. Op die manier moet er ook geen nieuwe open ruimte worden aangesneden’, aldus Vandaele.

In Beersel wil de burgemeester geen verdere hoogbouw. ‘Ik wil met uitzondering van projecten zoals renovatie van oude fabrieksgebouwen en dergelijke absoluut geen hoogbouw meer met meer dan drie verdiepingen. Met het huidige gewestplan zitten we op dat vlak overigens goed.’

Daarnaast wil hij niet weten van nieuwe grote verkavelingsprojecten. ‘De druk van promotoren om nieuwe terreinen aan te snijden is erg groot, zeker nu de betonstop er aan komt. Toch houden we steeds het been stijf. De voorbije legislatuur hebben we slechts twee of drie nieuwe kleine kavels van een tiental woningen toegelaten en de rest afgewimpeld.’

Weyts: ‘Gemeenten groen en Vlaams houden’

In een reactie laat Ben Weyts, als Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse rand en tevens als N-VA-gemeenteraadslid lid van de bestuurscoalitie in Beersel, dat zijn partij de verzuchting van Vandaele heeft laten inschrijven in het lokale bestuursakkoord. ‘Elke gemeente moet de mogelijkheden en de instrumenten krijgen om de ongebreidelde bevolkingsgroei naar eigen inzichten aan banden te leggen. In de Vlaamse Rand betekent dit dat wij onze gemeenten groen en Vlaams willen houden. Daarnaast willen we echter ook voldoende ruimte voor mensen die een band hebben met de streek. Sociale verdringing is hier immers een ernstig probleem’, aldus Weyts.

Wat dit laatste betreft, herhaalt Weyts zijn pleidooi voor ‘een nieuw grond- en pandendecreet, waarbij gemeenten die onder migratiedruk de mogelijkheid krijgen om private verkavelaars op te leggen dat ze een deel van de kavels exclusief moeten voorbehouden voor mensen die een band hebben met de streek’. ‘Jongeren en gezinnen worden in deze regio immers weggeduwd door meer kapitaalkrachtige inwijkelingen, met alle gevolgen van dien voor het lokale sociale weefsel. Dat lokale weefsel moet juist sterk zijn. Je kan wel proberen om mensen via een integratiebeleid onder te dompelen in een warm bad, er moet wel voldoende water in dat bad staan’, aldus de minister.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig