De Block: ‘Terugbetaling bezoek psycholoog niet meer aanpassen’
Minister De Block Foto: put

Maar weinig psychologen willen meewer­ken aan het plan om een consultatie voor matig ernstige proble­men terugbetaalbaar te maken. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zal haar voorstel echter niet meer aanpassen, zegt ze.

Mensen met een ‘matige’ depressie, alcoholverslaving of angststoornis sneller en beter helpen, zodat hun problemen niet ontsporen en dat zonder dat ze zich blauw betalen aan psychologische hulp. Dat is de bedoeling van de nieuwe terugbetaling, die in maart van start gaat. Of toch gedeeltelijk, want de opstart van het nieuwe systeem verloopt bijzonder moeilijk.

Volgens het plan van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) kunnen straks per jaar 120.000 Belgen tegen een voordelig tarief naar de psycholoog, voor vier of acht sessies. De patiënt betaalt per keer 11 euro (in plaats van pakweg 60 euro nu), de overheid past de rest bij. Om voor de terugbetaling in aanmerking te komen is er wel een voorschrift van de huisarts nodig, en is het tarief voor de psychologen op 45 euro vastgelegd. De Block maakt 22 miljoen euro per vrij voor het plan.

‘Een fiasco’

Koen Lowet van de Vlaamse beroepsvereniging VVKP vindt dat de psychologen zo te veel omzet moeten inleveren, en riep van meet af aan op zich niet aan te bieden voor het nieuwe systeem. ‘Nu de deadline voor inschrijving is verstreken, blijkt dat er amper kandidaten zijn’, zegt Lowet. ‘In Limburg zocht men 220 psychologen. Er zijn tien kandidaten. Een fiasco dus.’

‘Extra kwetsbaren mensen’

‘Er gaapt inderdaad een grote kloof tussen het aantal dat nodig is en het aantal kandidaten’, zegt ook Isabel Moens van Zorgnet-Icuro, de koepel van voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg. Zij noemt de situatie bijzonder pijnlijk en wijst op de grote verantwoordelijkheid van de beroepsvereniging. ‘Als psycholoog kan je perfect een paar sessies per week tegen een iets lager tarief doen, om extra kwetsbare mensen te helpen, en de rest van de tijd voortwerken zoals voorheen.’

Geen aanpassing

Minister De Block is niet van plan de vergoeding voor de psychologen te verhogen. Ze zegt dat er in sommige regio’s in Vlaanderen wel degelijk ‘een mooi aantal’ kandidaten is. ‘En in Wallonië en Brussel is er geen bangmakerij geweest vanuit de beroepsvereniging.’

In een gesprek met De Ochtend op Radio 1 voegde de minister daar nog aan toe dat patiënten zelf kunnen kiezen voor één van de psychologen die wel intekent op het systeem. ‘Ik ga met deze wet door’, gaf ze aan.

Ze wijst er ook op dat de patiënt zelf het laatste woord heeft. 'Er zijn netwerken waar de patiënten vanaf maart wel degelijk terecht zullen kunnen. Ze zullen dan zelf wel uitmaken of ze naar een psycholoog gaan waar ze maar 45 euro moeten betalen of naar een waar ze 60 euro moeten betalen'.