Catherine de Zegher definitief geen museumdirectrice meer van MSK
Foto: Alexander Meeus
De stad Gent heeft de audit van Ernst & Young naar de Russische avant-gardekunst in het Museum voor Schone Kunsten van Gent ontvangen. Daarop heeft ze ‘met onmiddellijke ingang’ de samenwerking met Catherine de Zegher als museumdirectrice beëindigd.

De audit had te maken met de bruikleen van 26 kunstobjecten Russische avant-gardekunst die vanaf eind oktober 2017 in het museum geëxposeerd werden. In januari 2018 ontstond er ophef toen tien internationale experten in deze krant hun twijfels over de authenticiteit van deze werken publiek maakten. Daarop werden de werken in beslag genomen en kwamen er huiszoekingen.

In de audit ging Ernst & Young na of het museum de bruiklenen voldoende had gescreend vooraleer ze te exposeren. Het bureau keek daarbij of de internationale richtlijnen inzake bruiklenen werden gevolgd. De onderzoekers interviewden personeelsleden van het museum en vertegenwoordigers van enkele internationaal erkende musea.

Gezien de contractuele vertrouwelijkheid van het auditrapport geeft de stad Gent geen verdere toelichting over de inhoud. Op basis van de inhoud heeft het College van Burgemeester en Schepenen wel beslist dat ze de terbeschikkingstelling van Catherine de Zegher als museumdirectrice meteen beëindigt. Dat wil zeggen dat ze definitief niet als directrice kan terugkeren naar het museum.

Interne tuchtprocedure

In maart vorig jaar werd de terbeschikkingstelling van Catherine de Zegher ‘tijdelijk geschorst in afwachting van de resultaten van de audit.’ Sindsdien was ze opnieuw personeelslid van de stad en werkte ze aan een rapport over de toekomstige invulling van het Citadelpark.

De advocaat van Catherine de Zegher was nog niet op de hoogte van de beslissing van de stad Gent. ‘Deze stopzetting is nieuw voor mij’, zegt Patrick Hofströssler. ‘Juridisch is het logisch dat de stad Gent de inhoud van de audit niet bekendmaakt. De stad heeft op basis van de audit een beslissing genomen. Dan moet ze zeggen waar die op gebaseerd is. Als de stad een einde maakt aan de terbeschikkingstelling, dan is dat een administratieve beslissing die aan mevrouw De Zegher gemeld moet worden.’

Volgens de stad Gent loopt er een interne tuchtprocedure. Op de audit is ondertussen strafrechtelijk beslag gelegd door het parket.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig