‘Een triest schouwspel. Juncker heeft bijna niet over klimaat gepraat. De kloof tussen zijn speech - als je het al een speech kan noemen - en wat Greta Thunberg heeft gezegd, is ongelofelijk groot.’ Zo reageerde de Belgische klimaatexpert Jean-Pascal van Ypersele op de toespraak die de voorzitter van de Europese Commissie gaf als antwoord op de speech van de Zweedse tiener.

Juncker, die weer in een uitstekende luim verkeerde, begon met te zeggen dat hij het goed vindt dat jongeren op straat komen voor het klimaat en dat hij als 17-jarige ook nog betoogd had - maar dan wel op zaterdagen in plaats van tijdens de schooluren. Hij wees erop dat zijn Commissie voorstelt om één op de vier euro’s uit de meerjarenbegroting 2021-2027 aan klimaatbescherming te besteden.

Maar omdat hij zoals zo vaak besloot de uitgetikte speech niet te volgen, begon hij te freewheelen. Erg samenhangend was het daardoor allemaal niet wat hij zei.

Tijdens zijn campagne in 2014 om voorzitter van de Commissie te worden, was hij bij zijn bezoek aan 22 lidstaten opnieuw verliefd geworden op de mooie, afwisselende Europese landschappen. Hij wees erop dat zijn Commissie zich gehouden heeft aan het motto ‘groot in grote dingen, klein in kleine dingen’ en daarom geen wetgeving aangenomen heeft over de harmonisering van doorspoelsystemen voor toiletten. Dat ziet u in de video hierboven.

Hij herinnerde aan de leidende rol die de Europese Unie speelde tijdens de totstandkoming van het klimaatakkoord van Parijs en hekelde het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump, die nog altijd gelooft dat de klimaatopwarming een uitvinding is. ‘Bijen zijn even belangrijk als Trump’, zei Juncker, die applaus kreeg voor die opmerking.

Hij vertelde ook nog iets over het belang van de pijler van sociale rechten die zijn Commissie uit de brand sleepte bij de lidstaten en sloot af met deze opmerking: ‘En de Brexit. Moet ik daar nog iets over zeggen? Neen. Dan stop ik.’

Anuna De Wever, die de beweging van de klimaatbrossers op gang trok, reageerde streng: ‘Als Juncker niet heeft geantwoord, is het omdat hij niets te zeggen heeft. Hij heeft geen enkel plan.’ Thunberg noemde de speech van Juncker ‘jammer’.

Maar volgens zijn woordvoerster hadden de organisatoren van de conferentie hem gevraagd ook over de economische en sociale aspecten van het Europees project te spreken, en niet alleen over het klimaat.