Provincie Limburg gaat strijd met droogte aan
De droogte van afgelopen zomer was in heel Limburg zichtbaar. Zo ook in Leopoldsburg Foto: Dick Demey

De provincie Limburg start een samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België, KU Leuven en VUB om het watersysteem van de hele provincie in kaart te brengen. Zo wil het provinciebestuur enerzijds snel en gericht kunnen handelen in crisissituaties, en anderzijds proactieve maatregelen kunnen nemen.

Afgelopen zomer kreeg Vlaanderen te maken met een lange periode van hoge temperaturen en aanhoudende droogte. Dat had ook zware gevolgen voor de waterbeschikbaarheid in Limburg, waardoor gouverneur Herman Reynders verschillende waterbesparende maatregelen moest afkondigen. De droogte van vorig jaar werd ook erkend als landbouwramp.

Door de klimaatverandering verwachten experts dat dergelijke crisisperiodes zich steeds vaker zullen voordoen. Om daarop voorbereid te zijn, gaat de provincie het Limburgse watersysteem in een dynamische waterbalans van vraag en aanbod omzetten. ‘Met deze aanpak willen we in Limburg een crisismanagement op maat voeren. Nu kunnen we ons enkel en alleen baseren op adviezen van de Vlaamse droogtecommissie die voor heel Vlaanderen gelden, zonder onderscheid in de provincies’, legt gouverneur Reynders uit.

De provincie werkt daarvoor samen met de Bodemkundige Dienst van België, de afdeling Hydraulica van de KU Leuven en de Vrije Universiteit Brussel. ‘Het is de bedoeling dat een Limburgse droogtecommissie ons adviseert. Door doelgerichtere maatregelen te nemen, worden de gevolgen van een eventuele crisis zoveel als mogelijk beperkt’, zegt Bert Lambrechts (N-VA), gedeputeerde van Water en Klimaat.

Daarnaast wil het provinciebestuur proactieve maatregelen kunnen nemen op basis van vastgestelde knelpunten. ‘Alleen zo kan vooraf worden ingeschat in welke regio’s er zich in de toekomst problemen kunnen voordoen’, stelt Inge Moors (CD&V), gedeputeerde van Landbouw. ‘Het is dan ook mogelijk om het effect van bepaalde beleidsacties onmiddellijk door te rekenen.’