Voortaan verplichte kunst aan nieuwe bruggen of in nieuwe scholen
De Parkbrug in Antwerpen, van het Eilandje naar Park Spoor Noord en omgekeerd, is op zich al een kunstwerk. Foto: Jonathan Ramael

Bij de bouw van een nieuwe brug, sporthal of school met steun van de Vlaamse overheid, moet voortaan verplicht een bepaald deel van het budget naar kunst gaan. Dat heeft het Vlaams Parlement woensdag unaniem goedgekeurd.

Subsidieert de Vlaamse overheid een bepaald bouwproject voor minstens 30 procent, dan moet voortaan een bepaald percentage van de bouwkost worden uitgetrokken voor de aankoop van een kunstopdracht.

De hoogte van dat percentage hangt af van de totale bouwkost. Zo gaat het voor projecten tot 1 miljoen euro om 1,5 procent. Het percentage daalt trapsgewijs naar 0,25 procent bij projecten met een bouwkost van meer dan 100 miljoen euro.

‘Hiermee geven we kunst de plaats die ze verdient. Er komt nu meer doordachte kunst in alle vormen en maten in de publieke ruimte’, zegt minister Sven Gatz. ‘Vroeger dacht men vooral aan gevestigde kunstenaars en beeldhouwwerken. Nu kunnen ook meer moderne kunstvormen aan bod komen. Denk maar aan graffiti of digitale kunst’.

‘Nu kunnen echt alle domeinen dit toepassen’, vult N-VA-parlementslid Cathy Coudyser aan. ‘Ziekenhuizen en woonzorgcentra deden dit al consequent. Nu zullen ook scholen die nieuwbouw bouwen, kunst integreren. Ook bij mobiliteitswerken, zoals de aanleg van een brug of tunnel, kan kunst worden geïntegreerd, of bij een nieuw openbaar cultuurcentrum, een sportzaal of vrijetijdshuis’, aldus Coudyser.

Duwtje in de rug

De nieuwe regeling moet de aanwezigheid van kunst in de publieke ruimte aanzwengelen en zo kunstenaars en nieuwe kunstvormen een duwtje in de rug geven.

De regeling om meer kunst in openbare gebouwen te integreren, bestaat eigenlijk al sinds 1986. Er zaten echter verschillende knelpunten in de regels. Zo was er discussie over de hoogte van de percentages en over de terminologie, waardoor het decreet te vaak dode letter bleef.

Een bijsturing van het decreet drong zich op. Na grondig overleg zijn de percentages nu bijgesteld en ligt er een meer uniforme regeling op tafel.