Premier Michel: ‘Defensie moet komende jaren duizenden nieuwe militairen rekruteren’
Foto: Photo News

Premier Charles Michel vindt dat Defensie de komende jaren duizenden nieuwe militairen moet rekruteren. De volgende federale regering zou dan ook beter geen kazernes sluiten, vindt hij.

Premier Michel zei dat tijdens een bezoek aan de Belgische militairen in Estland. In die regio heeft ons land sinds januari ongeveer 250 militairen gestationeerd, en dat in het kader van de Navo-missie ‘Enhanced Forward Presence’. Met die missie willen de Navo-bondgenoten een antwoord bieden op de dreiging die de Oost-Europese Navo-landen ervaren vanuit Rusland sinds het conflict in Oekraïne.

‘Defensie is een belangrijk departement, niet alleen voor onze veiligheid, maar ook bij de verdediging van onze waarden’, zei Michel. ‘Om onze Europese en internationale verplichtingen te kunnen nakomen, zullen de komende jaren duizenden mensen aangeworven moeten worden’.

Concreet gaat het in totaal om 10.000 militairen die tegen 2024 moeten worden aangeworven, om zo alle natuurlijke afvloeiingen op te vangen. De volgende vijf jaar krijgt Defensie namelijk af te rekenen met een pensioengolf.

Nieuwjaarstoespraak

Michel pleitte er verder ook voor in ons land geen militaire kazernes te sluiten. Enkele jaren geleden lag de piste op tafel om tot veertien kazernes te sluiten, maar zover is het uiteindelijk nooit gekomen. De premier vindt dat ook de volgende regering de kazernes open moet houden.

Met zijn pleidooi speelt premier Michel in op de eerdere oproep van Chef Defensie Marc Compernol. Die liet eind januari in zijn nieuwjaarstoespraak verstaan dat ondanks de vele knopen die vorig jaar werden doorgehakt, over de aankoop van de F-35’s, de fregatten, de drones en de landvoertuigen, er nog veel werk aan de winkel is.