Brussel rekent af met mazelenuitbraak: ‘Geen onschuldige ziekte’
Foto: Hollandse Hoogte / David Rozing

Brussel wordt geconfronteerd met een uitbraak van de mazelen. Er zijn al een twintigtal gevallen bekend sinds januari, in 2018 waren er in totaal slechts 13 op een heel jaar. De bron van de uitbraak is een groep Oost-Europeanen, laat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) weten.

De uitbraak stak al in januari van dit jaar de kop op. Tot nu toe werden volgens de GGC een twintigtal mensen gediagnosticeerd met mazelen. Dat getal is waarschijnlijk een onderschatting, aangezien de GGC alleen cijfers heeft van patiënten die gemeld worden. ‘Voor mensen die nooit gevaccineerd werden, is dit geen onschuldige ziekte’, zegt Vermeulen. ‘De mazelen kunnen leiden tot de dood, of patiënten kunnen ernstige bijkomende infecties ontwikkelen. Zwangere vrouwen kunnen hun kind verliezen of te maken krijgen met vroeggeboorte. De ziekte is ook erg besmettelijk. Wie ooit gevaccineerd werd, kan de ziekte wel nog krijgen, maar de gevolgen zijn niet zo erg.’

In 2016, 2017 en 2018 werden er respectievelijk 33, 25 en 13 mensen getroffen door de mazelen in Brussel. Toen was de haard van de uitbraak voornamelijk te herleiden tot een familie in de Roma-gemeenschap en werden nadien preventiemaatregelen genomen. De huidige uitbraak treft voornamelijk volwassenen tussen de 20 en 40 jaar, maar er zijn ook kinderen betrokken. De haard van de mazelen is afkomstig van een groep mensen uit Oost-Europa die in België wonen. Twee van de patiënten waren recentelijk teruggereisd naar het land van herkomst. De vaccinatiestatus van de patiënten is onduidelijk.

Antivaccinatie

Een aantal van de patiënten weigerde zich te laten vaccineren. Een groeiend verzet tegen vaccinaties maakt Europa ‘zeer kwetsbaar’ voor een mazelenepidemie, waarschuwde vaccinoloog Pierre Van Damme van de Universiteit Antwerpen eerder in deze krant. De zogenaamde ‘anti-vaxxers’ roepen mensen op zich niet meer te laten vaccineren. Ze strijden tegen vaccinaties omdat ze geloven dat dit negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid, en wantrouwen de overheid.

Wereldwijde epidemie

Vorige week trok de Wereldgezondheidsorganisatie nog aan de alarmbel, en riepen ze officieel een epidemie van mazelen uit. In de Filipijnen veroorzaakte de epidemie al 136 doden, in Madagascar lieten al meer dan 900 mensen het leven.

Ook in Europa zijn de mazelen aan een opmars bezig. Waren er in 2017 nog 21.315 gevallen, in 2018 liep dat al op tot 82.596. Het aantal besmettingen met mazelen in Europa heeft daarmee het hoogste niveau van dit decennium bereikt. Voor 72 mensen had de besmetting fatale gevolgen.

Ondanks de recente epidemie gaat België tegen die trend in. In ons land werden vorig jaar 120 besmettingen genoteerd, tegenover 369 in 2017. In Vlaanderen zijn de mazelen niet verdwenen, maar is er geen abnormale stijging van het aantal patiënten. 'In januari waren er 11 gevallen', zegt Joris Moonens van Agentschap Zorg en Gezondheid. 'Er is zeker geen sprake van een abnormale toename van het aantal patiënten met mazelen.' 

Vandeurzen wijst op de vaccinatiecampagnes

In het Vlaams parlement kreeg minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) ook vragen over de mazelen in Vlaanderen. Dat het aantal gevallen zo beperkt blijft, heeft volgens de minister te maken met de doorgedreven vaccinatiecampagnes en de hoge vaccinatiegraad. Voor de eerste vaccinatie gaat het om meer dan 96 procent en voor de tweede om 93 procent.
Toch vindt Vandeurzen dat Vlaanderen waakzaam moet blijven en fakenews van de antivaccinatiebeweging moet bestrijden.

Wat te doen bij mazelen?

Mazelen is geen banale kinderziekte. Niet enkel kinderen kunnen de ziekte krijgen, ook volwassenen kunnen getroffen worden. Een patiënt met mazelen is besmettelijk vanaf 5 dagen voor het optreden van de huideruptie tot 5 dagen erna. Alle artsen en labo’s zijn verplicht het GGC te verwittigen vanaf het moment dat zij mazelen vermoeden bij een van hun patiënten.

Symptomen

Mazelen verloopt in twee fasen. De eerste fase, prodromale fase genoemd, duurt drie tot zeven dagen en is gekenmerkt door zich plots erg ziek voelen, een ontsteking van de ogen, neusloop en hoesten. Daarnaast heeft de patiënt ook koorts die kan oplopen tot meer dan 39° C.

De tweede fase wordt de exanthemateuze fase genoemd. Deze fase duurt 7 tot 10 dagen en wordt gekenmerkt door het optreden van de karakteristieke huideruptie. Deze begint typisch achter de oren en gaat via het aangezicht naar de romp en de ledematen. De huidletsels voelen ruw aan en de patiënt heeft geen jeuk.

Daarnaast kan mazelen gepaard gaan met ernstige surinfecties zoals:

- Luchtwegeninfecties
- Hersenontsteking
- Vroeggeboorte of miskraam indien de patiënte zwanger is
- Uitzonderlijk overlijden

U vreest besmetting?

- Neem telefonisch contact op met uw huisarts, dit om te vermijden dat u andere mensen in de wachtzaal besmet. Uw arts zal met u bespreken hoe hij de consultatie het liefst regelt (huisbezoek, buiten het spreekuur, ….).
- Indien u naar de spoed wenst te gaan gelieve deze dan eerst te verwittigen zodat de nodige maatregelen genomen kunnen worden.
- Indien u de woning moet verlaten draag dan een masker zodat u niemand anders kan besmetten.
- Indien u nauw contact heeft gehad met iemand met mazelen neem contact op met uw arts. Indien u niet gevaccineerd bent is een vaccinatie tot 72 uur na het contact mogelijk.

- Kijk de vaccinatiestatus van u en uw kinderen na. Een volledige vaccinatie bestaat uit twee dosissen waarvan de eerste gegeven wordt op 1-jarige leeftijd en de tweede tussen de 10 en de 13 jaar. Indien de vaccinatie onvolledig is, bespreek dit dan met uw huisarts of pediater.

 

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in