Minister Geens maakte fout bij vacature toprechter, vindt hof van beroep
Foto: pn

De toekomstige voorzitter van het tweetalige hof van beroep in Brussel is eentalig Franstalig. Aan de bron van haar benoeming ligt een Franstalige vacature die minister van Justitie Koen Geens (CD&V) opstelde. De huidige Franstalige voorzitter van het hof van beroep schreef in een brief aan Geens dat die vacature Nederlandstalig had moeten zijn, vernam De Standaard.

Op 2 april treedt Laurence Massart aan als nieuwe voorzitter van het Brusselse hof van beroep. Binnen en buiten de rechtbank leeft de vrees dat haar functioneren zwaar zal worden belemmerd door haar