Vaticaan bevestigt dat er richtlijnen zijn voor priesters met kinderen
Paus Franciscus Foto: EPA-EFE

Het Vaticaan ontkent niet langer dat er een intern document circuleert over hoe om te gaan met een kind dat verwekt is tijdens het priesterschap.

‘Ik kan bevestigen dat deze richtlijnen bestaan’, gaf Alessandro Gisotti, woordvoerder van het Vaticaan, te kennen aan The New York Times. ‘Het is een intern document.’

In de richtlijnen wordt, volgens Gisotti, vooral gesproken over de bescherming van het kind. ‘Priesters worden verzocht om hun ambt naast zich neer te leggen en hun verantwoordelijkheden op te nemen als ouder. Als het ware wordt hen gevraagd om zich volledig toe te leggen op het kind’, aldus Gisotti.

Daarmee verandert het Vaticaan, dat voordien het bestaan van zulke documenten telkens ontkende, officieel het geweer van schouder. Die ommekeer is niet onlogisch, omdat eerder al bekendraakte dat Vincent Doyle, een Ierse twintiger die zelf zoon is van een priester, in 2017 de richtlijnen mocht inkijken. De Sloveense aartsbisschop Ivan Jurkovic, afgevaardigde van het Vaticaan voor de VN in Genève, liet hem het document zien, maar het mocht niet openbaar gemaakt worden.

Geen gedwongen ontslag

Enkele vertegenwoordigers van het Vaticaan nuanceerden de richtlijnen onmiddellijk. Zo zei monseigneur Andrea Ripa ‘dat het slechts om een formaliteit gaat’. Hij stelt dat een priester een ontslag opleggen onmogelijk is en dergelijk verzoek ‘alleen kan worden gevraagd’. Dat strookt met het kerkelijk recht, dat stelt dat het onmogelijk is om een priester te dwingen tot het stopzetten van zijn ambt als hij kinderen heeft verwekt. ‘Het gaat hier immers niet om een misdaad, dus heeft men ook geen echte reden voor een ontslag’, beargumenteert advocate Laura Sgro, die gespecialiseerd is in canoniek recht, in The New York Times.

Paus Franciscus nam in zijn boek Over hemel en aarde uit 2010 al een duidelijk standpunt in over priesters die vader worden tijdens hun ambt. Hij stelde dat een priester die in een moment van passie een celibataire gelofte schendt, mogelijk in de bediening zou kunnen blijven, maar iemand die vader is, niet.

Over hoeveel kinderen gaat het? 

Over de ware omvang van het probleem heerst nog onduidelijkheid. Er zijn geen schattingen van het aantal kinderen van priesters voorhanden. Vincent Doyle beweert dat zijn website Coping International, een forum waar kinderen van priesters steun kunnen zoeken bij elkaar, 50.000 gebruikers heeft in 175 landen.