WWF: ‘België geeft jaarlijks 2,7 miljard uit aan fossiele brandstoffen’
Foto: EPA-EFE

De Belgische staat geeft jaarlijks nog steeds 2,7 miljard euro uit aan fiscale voordelen voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat blijkt uit een onderzoek van studiebureau Climact in opdracht van het WWF. ‘We kunnen dat geld veel beter besteden’, klinkt het.

Een Belgisch huisgezin met een bedrijfswagen geniet gemiddeld 493 euro per maand aan belastingvoordelen, terwijl de Belgische staat maar 94 euro per maand uitgeeft aan het openbaar vervoer. Het gebruik van individuele bedrijfswagens wordt dus vijf keer meer gestimuleerd dan het openbaar vervoer. Dat voordeel begunstigt volgens het onderzoek ook slechts dertien procent van de Belgische huishoudens.

‘Het legt tegelijk een onhoudbare druk op de samenleving: het vergroot de CO2-uitstoot, maakt een belangrijk deel uit van het mobiliteitsprobleem en kost veel extra geld aan de volksgezondheid, door de slechte luchtkwaliteit en de sedentaire levensstijl die het veroorzaakt’, benadrukt Sofie Luyten van WWF België.

Kerosine, de brandstof die de luchtvaart in de lucht houdt, wordt niet belast, in tegenstelling tot treinen en wegvervoer. Het gaat volgens het onderzoek om een belastingvoordeel van 210 miljoen euro.

‘Dit belastingvoordeel moedigt burgers aan te vliegen in plaats van de trein te nemen, zelfs voor relatief korte afstanden, terwijl dergelijke vluchten per kilometer meer verbruiken dan voor lange afstanden. Een retourvlucht Brussel-Nice per vliegtuig kost gemiddeld 120 euro, tegen 290 euro per trein. Op middellange afstanden is de trein vandaag een echt alternatief en dat verdient meer dan één duwtje in de rug’, zegt Luyten.

Stookolie, volgens het WWF één van de meest vervuilende brandstoffen, wordt vandaag nog steeds gesubsidieerd met 1,1 miljard euro aan belastingvoordelen. Daartegenover staat slechts 325 miljoen euro aan renovatie- en isolatiebonussen. Per huishouden is er dus 3,5 keer meer overheidssteun voor stookolie dan voor renovatie en isolatie.

Opportuniteiten

Dit onderzoek toont volgens het WWF aan dat het bestaande belastingbeleid de Belgen aanmoedigt om fossiele brandstoffen te blijven verbranden, terwijl dat geld voor andere doeleinden ook opportuniteiten kan scheppen. ‘Beter investeren in openbaar vervoer, deelmobiliteit en fietsinfrastructuur in plaats van in bedrijfswagens kan de mobiliteitsknoop ontwarren’, haalt Luyten tijdens De Ochtend aan als voorbeeld.

‘We roepen politieke en economische actoren op om samen de oplossingen te creëren en polarisatie achter ons te laten. We kunnen die 2,7 miljard euro veel beter besteden, het kan een en-en-verhaal zijn, een opportuniteit zijn om jobs te creëren, sociale ongelijkheden weg te werken en innovatie aan te moedigen.’