Geen wachttijd meer voor pensioenopbouw
Foto: Photo News

Werknemers moeten niet langer een jaar in dienst blijven bij dezelfde werkgever om aanvullende pensioenrechten op te bouwen.

Ruim drie miljoen werknemers genieten via hun werkgever aanvullende pensioenrechten, in de vorm van een groepsverzekering of deelname in een pensioenfonds. Het staat de bedrijven vrij dit extralegaal ...