Vaticaan zet omstreden Amerikaanse kardinaal McCarrick uit ambt
Foto: ap

Het Vaticaan heeft de gewezen Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick uit al zijn rechten als priester gezet. McCarrick wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Hij verliest zijn klerikale status.

Vorig jaar had paus Franciscus al een grondig onderzoek bevolen in de archieven van het Vaticaan. McCarrick (88) was ooit een van de invloedrijkste leiders van de Amerikaanse katholieke kerk.

Een disciplinair panel oordeelde nu dat de 88-jarige McCarrick gezondigd heeft tegen het zesde gebod - doe nooit wat onkuisheid is - ‘met minderjarigen en volwassenen’, met de ‘verzwarende factor van machtsmisbruik’, klinkt het in een mededeling van het Vaticaan.

Hij is nu al zijn rechten als priester kwijt. (Strikt genomen blijft hij de titel priester behouden, dat kan niet ongedaan worden gemaakt, maar hij kan het ambt niet meer uitoefenen.) Het is in elk geval een historisch zware straf tegen een man uit de hoogste kringen van de katholieke kerk.

Tegen de beslissing, die de goedkeuring van de paus kreeg, is geen enkel verzet mogelijk. De gewezen kardinaal hoeft echter geen burgerlijke processen te vrezen omdat de feiten al verjaard zijn. 

Seksueel roofdier

In augustus vorig jaar schreef Kurt Martens, die als kerkjurist de misbruikdossiers al jaren intensief opvolgt, in onze krant al over de kardinaal: 'Zaterdag 28 juli 2018 was een historische dag in de kerkgeschiedenis: voor het eerst sinds 1927 nam een kardinaal ontslag uit het kardinalencollege en werd dat ontslag door de paus aanvaard. Het ging om niemand minder dan de Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick, aartsbisschop emeritus van Washington en voorheen bisschop van Metuchen en aartsbisschop van Newark.'

Martens ging in zijn artikel ook in op de feiten: 'Vorige maand werd bekend dat hij werd beschuldigd van seksueel misbruik van een minderjarige ongeveer 50 jaar geleden en na onderzoek werd de beschuldiging als geloofwaardig beschouwd. Maar daarmee hield het niet op. The New York Times kwam met het verhaal van een familievriend die, sinds hij elf was, misbruikt werd door McCarrick. De man was nota bene gedoopt door McCarrick, het eerste doopsel dat hij als jonge priester had toegediend. Andere zaken kwamen naar boven: verhalen van grensoverschrijdend seksueel gedrag met seminaristen en (jonge) priesters. Kortom: een verhaal van een seksueel roofdier dat zijn macht gebruikt om zijn zin te krijgen. Machtsmisbruik in de puurste vorm.' 

De beslissing om McCarrick uit de Kerk te zetten, komt niet toevallig nu. Over enkele dagen roept de paus vele bisschoppen van overal ter wereld bijeen voor een top rond seksueel misbruik in de Kerk.

Schadelijk voor de paus zelf

De zaak rond de Amerikaanse gewezen kardinaal heeft de paus zelf ook schade berokkend. Vorige zomer schreef aartsbisschop Carlo Maria Vigano, van 2011 tot 2016 ambassadeur voor het Vaticaan in Washington, in een uitgebreid artikel dat paus Franciscus beter ontslag zou nemen. Volgens hem was de paus door hem al in 2013 op de hoogte gebracht van het misbruik van de Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick. Nooit eerder ging een geestelijke die zo hoog was opgeklommen in de kerkelijke hiërarchie zo ver in zijn kritiek op de paus.

Opmerkelijk: toen de eerste schandalen in de Amerikaans katholieke kerk aan het licht kwamen bijna 20 jaar geleden, was McCarrick nog de man die aan de basis stond van de strengere regels waarmee elk selksueel misbruik zou worden bestraft. Hij pleitte toen voor een nultolerantie.