Duizenden extra opvangplaatsen en meer personeelsleden: dit is het asielplan van Maggie De Block
Foto: BELGA

Groter kan een trendbreuk nauwelijks zijn. Anders dan haar voorganger Theo Francken (N-VA) investeert Maggie De Block (Open VLD) fors in extra opvangplaatsen voor asielzoekers en meer personeel. ‘Door nu in te grijpen, vermijden we dat het asiel­probleem ontspoort’, zegt ze.

3.250 extra opvangplaatsen, nog eens 1.500 bufferplaatsen en 90 extra personeelsleden. Dat zijn de voornaamste cijfers uit het actieplan waarmee De Block ‘het asielprobleem weer onder controle wil krijgen’. En dat mag wat kosten: 87 miljoen euro. Geen klein bedrag voor een departement dat nu op zo’n 350 miljoen draait. Opvallend ook, want een regering in lopende zaken kan in principe geen nieuwe, dure maatregelen nemen. ‘Maar de situatie is urgent, dus móéten we investeren om te voor­komen dat families op straat achterblijven’, zegt De Block. ‘We zorgen ervoor dat wie asiel aanvraagt op een degelijke manier opgevangen wordt in afwachting van een beslissing.’

In het plan wordt ook de eerder goedgekeurde afbouw van opvangplaatsen teruggedraaid en gaat De Block extra personeel aanwerven. ‘De Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat voor de Vluchtelingen, die instaan voor de behandeling van de asielaanvragen, krijgen 90 extra personeelsleden. Die zijn nodig om een vlotte en korte asielprocedure te kunnen garanderen’, zegt De Block. ‘Als we de procedures een week kunnen verkorten, is er ook minder opvang nodig.’

De minister grijpt met andere woorden terug naar haar beleid van 2011-2014, toen ze ook al verantwoordelijk was voor Asiel en Migratie. ‘Tijdens mijn eerste ambtsperiode heb ik ingezet op een effi­ciëntere afhandeling van de aanvragen. De voorbije maanden bleek de doorlooptijd weer toe te nemen. Dat mogen we niet aanvaarden.’

De Block ontkent dat ze met extra opvangplaatsen de deuren openzet voor meer vluchtelingen. ‘Met deze maatregel zijn we beter voorbereid, want plaatsen openen is een heel proces. Als blijkt dat er minder opvang nodig is, zullen we die plaatsen weer afbouwen.’

Facebookcampagne

Het actieplan omvat ook enkele nieuwe campagnes op Facebook om vluchtelingen af te raden naar België af te zakken. DVZ lanceerde in januari al zo’n campagne voor Palestijnen in de Emiraten en Saudi-Arabië. ‘In maart starten we met een gelijkaardige campagne die zes maanden zal lopen’, zegt De Block. ‘We focussen op de meestvoorkomende herkomstlanden, zoals de Palestijnse gebieden.’

Daarnaast komen er ook maatregelen die een efficiëntere terugkeer mogelijk moeten maken en extra gesloten plaatsen voor afgewezen asielzoekers die gedwongen ons land moeten verlaten.