De Antwerpse burgemeester Bart De Wever noemt justitie de zwakste schakel in het veelbesproken Stroomplan, dat de invoer van cocaïne langs de Antwerpse haven moest indijken. Een duidelijke sneer aan het adres van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Die is dat soort opmerkingen 'spuugzat'.

De ‘war on drugs’, het blijft een van de topprioriteiten van N-VA-voorzitter De Wever. Al ziet hij wel vooruitgang. ‘Er is nu een Kali-team actief in Antwerpen. Dat is uniek’, aldus de burgemeester vrijdagavond in Terzake. Daar zullen we wel resultaten van zien. (...) Maar je moet natuurlijk rekening houden met de beperkingen van een burgemeester, die geen gerechtelijke bevoegdheid heeft.’

Het is een uithaal naar Justitie. ‘Ik deel de analyse dat de zwakste schakel op het niveau van justitie zit. Er is vrijwel niets van uitgevoerd. Extra capaciteit op niveau van magistraten is er niet gekomen, het idee dat het Antwerpse arrondissement bevoegd kan worden in heel de haven is niet uitgevoerd. Ook op andere aspecten blijft justitie een beetje achterwege. Het is echt het zwakke broertje.’

Geens: ‘Altijd goed samengewerkt’

‘Ik begrijp dat het moeilijk is om de strijd met drugs aan te gaan in een stad’, antwoordt minister Geens op de kritiek. ‘Maar elkaar met de vinger wijzen is alleen goed voor de communicatie en niet voor de samenwerking. Ik wens alle diensten te danken die zich dag en nacht inzetten in de strijd tegen drugs in ons land.’

Aan de VRT-radio stelde Geens heel scherp dat hij het 'spuugzat' is om dergelijke verwijten te moeten horen aan het adres van Justitie. Het past niet om altijd de schuld aan een ander te geven, zei Geens.

Geens heeft naar eigen zeggen tot op heden altijd goed samengewerkt met de Antwerpse diensten. ‘Maar ik betreur dat de voormalige minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken (Jan Jambon, red.) geen gehoor heeft gegeven aan de oproep van de federale gerechtelijke politie Antwerpen om extra mensen aan te werven. Het tekort is de voorbije jaren alleen maar gestegen, zelfs tot dertig procent. De aanwervingen van die dienst vallen onder Binnenlandse Zaken, niet onder Justitie.’

Verder wijst de minister er ook op dat de havenprocureurs wel degelijk zijn aangesteld per ministerieel besluit in 2018. 'Acht parketmagistraten van Oost-Vlaanderen werden bevoegd gemaakt voor Antwerpen en omgekeerd. Hierdoor bestaat nu één team van procureurs die zich voor de hele haven bevoegd zijn, ongeacht het gaat om arrondissement Oost-Vlaanderen of arrondissement Antwerpen. Hierdoor zijn parallelle onderzoeken niet meer mogelijk: de procureurs zijn gelijkelijk bevoegd en spreken af wie vervolging instelt.''We hebben ook onderzocht of we de rechtbank van Antwerpen niet bevoegd kunnen maken voor Linkeroever. Dat kan niet: de Grondwet moet daarvoor aangepast worden. Oost-Vlaanderen en Antwerpen behoren immers tot een verschillend rechtsgebied, de aanpassing van de grenzen daarvan is een Grondwettelijke materie. Daarnaast is het Vlaams Gewest bevoegd om het havengebied af te bakenen, en niet de federale overheid. We kunnen dus niet zomaar het havengebied naar arrondissement Antwerpen overhevelen', aldus minister Geens over de kritiek van De Wever.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in