Screenings van internationale bussen en treinen start eind dit jaar
Foto: REUTERS

De wet om passagierslijsten van internationale bussen en treinen te laten screenen op misdadigers en terroristen is sinds kort in orde, maar het systeem om die screening uit te voeren zal pas eind dit jaar operationeel zijn. Dat staat vrijdag in Het Laatste Nieuws.

Momenteel loopt er al een proefproject met één busmaatschappij en één aanbieder van internationaal treinverkeer. ‘De lijsten van die passagiers worden momenteel verwerkt, net zoals dat nu al gebeurt voor bijna alle vluchten die in ons land opstijgen of landen’, zegt Yves Stevens van het crisiscentrum waaronder de screeningsdienst Passenger Information Unit (BelPIU) valt.

Daarbij wordt de passagierslijst 48 uur voor vertrek een eerste keer gescreend en vlak voor het opstijgen een tweede maal om lastminutereizigers ook in kaart te kunnen brengen.

‘De systemen van de andere trein- en busmaatschappijen die internationale reizen aanbieden, zullen gefaseerd toegevoegd worden. Voor elke firma moeten we hun gegevensoverdracht naar ons beveiligen, wat een zeer technische aangelegenheid is, waardoor ze niet allemaal gelijktijdig aangesloten kunnen worden’, aldus Stevens.