Nationale staking was ‘goed voor luchtkwaliteit’, maar precieze impact niet direct meetbaar
Tijdens de nationale stakingsdag leken de files als sneeuw voor de zon verdwenen. Foto: BELGA

De nationale staking van woensdag leidde ertoe dat er geen luchtverkeer boven Brussel was, en dat de files aanzienlijk kleiner waren. Dat had zonder twijfel een positief effect op de luchtkwaliteit, maar hoe groot dat was, valt volgens de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (Ircel) niet precies te meten.

‘De luchtkwaliteit wordt bepaald door verschillende factoren’, zegt Frans Fierens, directeur van Ircel. ‘Er is de uitstoot van luchtvervuilende stoffen. Daarbij geldt vanzelfsprekend: hoe minder emissies, hoe minder luchtvervuiling. Ook de hoogte waarop die uitstoot plaatsvindt, speelt een rol.’

Fierens: ‘Maar daarnaast zijn er andere factoren die een invloed hebben, zoals de weersomstandigheden. Stabiele weersomstandigheden, bijvoorbeeld weinig wind, leiden tot een slechte verdunning van de uitstoot in de atmosfeer, en dus voor hogere concentraties van luchtvervuilende stoffen in de buitenlucht. Ten slotte is er de topografie: in een smalle straat met veel verkeer, de zogenoemde "street canyons", wordt de vervuiling eveneens minder goed verspreid.’

Woensdag was er minder verkeer en dus ook minder verkeersuitstoot. Zonder twijfel een goede zaak voor de luchtkwaliteit, maar de uitstoot van het verkeer is dus niet de enige factor die een rol speelt.

Bovendien is er (nog) geen informatie of ook andere sectoren, zoals de industrie, huishoudens en landbouw, minder hebben uitgestoten op de nationale stakingsdag. Harde en gedetailleerde cijfers over de invloed van de nationale staking op de luchtkwaliteit, zijn er bijgevolg niet.