Buste Leopold II niet gestolen, maar meegenomen voor restauratie
Een gevandaliseerd beeld van Leopold II in Gent (archiefbeeld). Foto: DVH

De buste van Nelson Mandela, die dinsdagochtend plots was opgedoken in het Dudenpark op een sokkel waar eerder een buste van koning Leopold II had gestaan, ligt al op de grond. Intussen blijkt dat de buste van Leopold II niet gestolen werd.

De buste van koning Leopold II in het Dudenpark was in januari 2018 verwijderd, een daad die toen werd opgeëist door de Association Citoyenne pour un Espace public Décolonial. Het beeld werd een tijdlang vervangen door een buste in vogelzaad. De oorspronkelijke buste werd teruggevonden in de struiken van het park.

Dinsdagochtend bleek op de sokkel door onbekenden een buste van Nelson Mandela geplaatst te zijn, maar woensdag bleek ook die buste naar beneden gekomen en in de struiken beland te zijn. Mogelijk haalden vandalen het beeld van de sokkel, maar omdat het om een zelfgemaakte buste uit lichte materialen ging, kan het ook uit zichzelf van de sokkel gevallen zijn.

Ondertussen blijkt dat de buste van Leopold II niet opnieuw gestolen werd. Dat meldt Serge Kempeneers van Leefmilieu Brussel, dat het Dudenpark beheert. 'De buste was teruggevonden en wordt sindsdien bewaard met het oog op een eventuele restauratie, in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK). De buste is dus nooit op zijn sokkel teruggeplaatst.'