camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

kort & bondig

De laffe, luie mens

Koen Lemmens wijst erop dat een te grote bekommernis om de gevoelens van de toehoorder verlichtingswaarden als vrijheid van spreken en vrijheid van menings­uiting onder druk zet (DS 11 februari). Lezingen, colleges, opiniestukken, films en sociale­mediaposts worden steeds vaker als ‘kwetsend’ of ‘beledigend’ bestempeld. Tegelijk verdwijnt de vraag of zij waar of onwaar, interessant of oninteressant zijn naar de achtergrond. Dat befaamde Heckler’s veto (waarbij de hevige reactie van toehoorders zwaarder doorweegt dan de expressievrijheid van de spreker) maakt dat het intellectuele speelveld kleiner wordt. De erfenis van de verlichting komt, aldus Lemmens, op die manier onder druk te staan.

De podcasts van De Standaard