camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

Antwerpen

UAntwerpen heeft zeven educatieve masters in de steigers staan

Vanaf het academiejaar 2019-2020 wil de Universiteit Antwerpen zeven educatieve masters aanbieden. Drie opleidingen kregen al de zegen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), de vier andere kregen positieve feedback. Hoewel het huidige systeem van de specifieke lerarenopleiding (SLO) behouden blijft, wordt de lerarenopleiding in de educatieve master volledig ingebouwd in het gewone curriculum. Daarbij legt de UA onder meer nadruk op een sterke wisselwerking tussen theorie en praktijk, met veel aandacht voor klasmanagement en specifieke onderwijsbehoeften. Afhankelijk van het domein zal een educatieve master 90 of 120 studiepunten omvatten. Voor de opleiding van praktijkleerkrachten komt er aan de Karel de Grote Hogeschool een educatieve graduaatsopleiding. (belga)

De podcasts van De Standaard