‘Zeven op de tien Vlamingen kunnen stress (bijna) niet meer de baas’
Themabeeld Foto: Getty Images/iStockphoto

Zeven op de tien Vlamingen geven aan dat hun mentale veerkracht op of bijna op is. In januari deed een steekproef van 570 Vlamingen op initiatief van Partena Ziekenfonds een test met twaalf vragen om te peilen hoe het gesteld is met hun mentale veerkracht.

Liefst 55 procent flirt met de gevarenzone en 13 procent bevindt zich in de gevarenzone voor burn-out en oververmoeidheid, zo meldt Partena Ziekenfonds dinsdag. De top-vijf van zaken waar we stress van krijgen zijn het werk, gevolgd door het verkeer, geld, gezondheid en sociale verplichtingen.

De respondenten geven aan dat ze wekelijks (23 procent) of zelfs dagelijks (12 procent) de stress niet de baas kunnen, bij vrouwen loopt dat op tot 42 procent. De 30- tot 49-jarigen ervaren significant meer stress door het werk dan andere leeftijdsgroepen. Hoe ouder men wordt, hoe beter men de stress de baas kan. Al ervaart die groep dan heel wat meer stress door het verkeer dan andere leeftijdsgroepen. De druk voor sociale verplichtingen voelen vooral de 18- tot 39-jarigen.

Over hun gezondheid hebben mannen significant meer stress dan vrouwen. Stress over gezondheid stijgt met de leeftijd. Geld brengt bij iedereen stress met zich mee, zonder betekenisvolle verschillen.

Alarmsignalen

Partena Ziekenfonds wil met de bewustwordingsactie het taboe rond mentale spanningen doorbreken. Vier alarmsignalen mogen best niet genegeerd worden: verandering in gedrag (concentratieproblemen, wakker liggen van je kopzorgen), verandering in emoties (stemmingswisselingen, sneller boos of geïrriteerd zijn), je terugtrekken (geen zin om mensen te zien, tegen dingen opzien) en zeggen dat het niet goed gaat of non-verbale signalen die in tegenstelling staan tot ‘het gaat wel’-gedrag.

Via de website kan iedereen de door psychologen ontwikkelde test doen.