Premier Charles Michel is verbaasd over de samenvatting die de expertengroep van de Verenigde Naties (VN) maandag gaf van het rapport over het koloniale verleden van België. Hij vraagt zich af of die in overeenstemming is met de toon van het rapport.

‘Ik heb nog niet volledig kennis genomen van het rapport’, herhaalde premier Michel dinsdag in de marge van een toespraak bij het Europacollege in Brugge over het VN-rapport. Een expertengroep stelde maandag de samenvatting van dat rapport voor, en riep de Belgische overheid daarbij op om in naam van ons land verontschuldigingen aan te bieden voor ons koloniale verleden.

‘Maar de samenvatting die ik gisteren heb gehoord, is heel vreemd’, reageerde Michel. ‘Ik heb de indruk dat we in België altijd geprobeerd hebben, en nog verder werken, om de strijd tegen elke vorm van discriminatie maximaal te versterken.’

Michel is ‘verbaasd’ over de samenvatting, maar de leider van de regering in lopende zaken wil nagaan of die communicatie ‘in overeenstemming is met de geest van het rapport’. Hij voegde eraan toe dat de Belgische overheid in de loop van de procedure de gelegenheid zal hebben om formele opmerkingen over te maken.

De experten bezochten een week lang ons land en presenteerden maandag hun tussentijdse bevindingen en aanbevelingen. Alles samen gaat het over 74 punten. Het uiteindelijke rapport is voor september gepland.