N-VA wil gevangenis bouwen in buitenland
(archiefbeeld) Jan Jambon. Foto: Joris Herregods

De N-VA wil onderzoeken of een gevangenis in het buitenland kan geopend worden, bijvoorbeeld in Marokko.

De N-VA heeft vanmorgen het veiligheidsluik van haar verkiezingsprogramma voorgesteld. De drie pijlers zijn: bestrijden van de straffeloosheid, meer middelen beter inzetten en betere structurele samenwerking van de verschillende diensten.

Het opvallendste idee: kunnen we geen gevangenissen bouwen in het buitenland?

‘Je kan daarmee lachen of er cynisch over doen. Maar het kan een oplossing zijn’, zegt N-VA-Kamerlid Sophie De Wit over het plan om een gevangenis in het buitenland te openen. In het Atomium stelde de N-VA vandaag het luik veiligheid uit haar verkiezingsprogramma voor.

‘De helft van de gevangenispopulatie, gebaseerd op cijfers van 2017, had een buitenlandse nationaliteit. Dan rekenen we die met een dubbele nationaliteit zelfs nog niet mee. Dat is bijzonder veel. Maar liefst 1.000 gevangen hadden de Marokkaanse nationaliteit. Dan moet je een gevangenis in het buitenland toch overwegen. De regie van de gevangenis houden we uiteraard zelf in de hand, maar het lost veel op voor terugkeer. Het is ook niet nieuw. We hebben al lange tijd een gevangenis in Tilburg gehad.’

Militair reserve

Op vlak van Defensie toont de N-VA zich geen voorstander van de herinvoering van de dienstplicht. ‘We moeten niet teruggrijpen naar recepten uit het verleden’, zegt voormalig minister van Defensie Steven Vandeput. De partij wil in plaats daarvan de militaire reserve, die bestaat uit vrijwilligers, opwaarderen. Onder meer ook door jobstudenten in te zetten als reservemilitairen. Partijwoordvoerder Joachim Pohlmann gaf overigens afgelopen zomer nog het goede voorbeeld door zich in te schrijven voor de militaire reserve.

Vrijwilligers bij de politie

De partij rekent sterk op de hulp van de burgers en wil een grotere focus op meer buurtinformatienetwerken en meer vrijwilligers bij de politie. ‘Heel concreet: als een politie jongeren moet helpen oversteken, kunnen we daar even goed opgeleide vrijwilligers zetten’, zegt voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Noodtoestand en cyberleger

De partij houdt daarnaast opnieuw een pleidooi voor de mogelijkheid van het inroepen van een noodtoestand en voor de verdere uitbouw van een Belgisch cyberleger. Koken kost geld, maar de N-VA wil hoe dan ook stevig blijven investeren in veiligheid. ‘Decennialang is er bespaard op veiligheidsapparaten, de departementen waren verwaarloosd. Wij hebben een forse ommezwaai kunnen teweegbrengen, maar het werk is zeker nog niet af’, zegt Jambon.