Brussels gewest neemt eerste elektrische laadpalen in gebruik
De eerste openbare elektrische laadpaal in Evere. Foto: Twitter/@rudivervoort

De eerste vier elektrische laadpalen van het Brusselse elektrische laadpalennetwerk ‘Charge.Brussels’ zijn dinsdag in Evere officieel ingehuldigd. De laadpalen voorzien 100 procent groene energie.

De concessie voor de plaatsing en uitbating van de laadpalen tot in 2028 werd toegewezen aan de Nederlandse operator PitPoint.

De laadpalen maken deel uit van een Brussels netwerk dat op korte termijn en in drie luiken moet uitgerold worden in het gewest. Een eerste luik focust op de installatie van een basisnetwerk van een honderdtal laadpalen, of één laadpaal per vierkante kilometer, in 2019 en 2020. Die zullen geplaatst worden in samenspraak met de gemeenten.

Een installatie op vraag van de burger wordt eveneens mogelijk en is bedoeld voor personen, autodeelbedrijven of taxidiensten die over elektrische wagens beschikken, maar niet de mogelijkheid hebben om op te laden op eigen terrein of geen publiek laadpunt ter beschikking hebben in een omtrek van 250 meter. Tenslotte is er de installatie van extra laadpunten op drukbezochte plaatsen waar de capaciteit te laag ligt.

‘Na de invoering van de Lage Emissiezone, de aankoop van de eerste elektrische MIVB-bussen en de komende elektrificatie van de deelfietsen Villo! tonen we hiermee dat Brussel effectief de ambitie toont om een moderne en duurzame stad te zijn op het vlak van mobiliteit’, zegt minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A).

Net voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 onthulde toenmalig schepen Els Ampe al een eerste openbare laadpaal aan het Atomium. Die voorlopig enige laadpaal staat los van het gewestelijk netwerk.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig