Verplichte fietshelm en snelheidscontroles door privébedrijven moeten verkeer veiliger maken
Foto: BELGA

Veiligheidsinstituut Vias roept politici via een tienpuntenprogramma op het verkeer drastisch veiliger te maken. Opvallendste voorstellen: de helm verplichten voor fietsers jonger dan veertien, een compleet alcoholverbod voor motorrijders én snelheidscontroles door privébedrijven. ‘Want de politie heeft te weinig manschappen.’

België telt meer dan 600 verkeersdoden per jaar, bijna 2 per dag. Opeenvolgende regeringen beloofden dat aantal tegen volgend jaar te reduceren tot 420 slachtoffers, of een halvering van het aantal doden in 2010.

Dat doel halen wordt echter twijfelachtig, zegt veiligheidsinstituut Vias in een tienpuntenplan dat het – met het oog op de Vlaamse en federale verkiezingen van eind mei – aan alle politieke partijen bezorgde. Daarin pleit Vias voor het invoeren van tien maatregelen voor een veiliger verkeer.

Het meest opmerkelijke voorstel: privé­bedrijven die flitscontroles gaan uitvoeren. Vandaag heeft de politie vaak te weinig mensen om op alle gevaarlijke plekken regelmatig controles uit te voeren. ‘En dus zou dit een goeie aanvulling zijn’, zegt Stef Willems van Vias. ‘Voor de goede orde: de politie zou natuurlijk blijven bepalen waar er gecontroleerd wordt. En zo’n bedrijf zou ook niet betaald worden per overtreding.’

Frans voorbeeld

In sommige delen van Frankrijk voert een privébedrijf nu al flitscontroles uit. Het systeem wordt volgend jaar uitgebreid naar het hele land.

Net als snelheid moet ook alcohol veel strenger worden aangepakt, wil ons land het aantal verkeersdoden verder naar beneden krijgen. Vias vraagt daarom ook een totaal alcoholverbod voor zowel beginnende chauffeurs als voor alle motorrijders. ‘Tegenstanders werpen altijd op dat een nultolerantie voor alcohol jonge chauffeurs stigmatiseert. Maar onze bevraging toont net aan dat jongeren zelf vragende partij zijn: 7 op de 10 jongeren zijn voorstander’, zegt Willems. Wat de nultolerantie voor motorrijders betreft, zegt Vias dat de meeste motorrijders nu al beseffen dat ze het best totaal geen alcohol drinken. ‘Motorrijden vraagt immers veel meer behendigheid dan autorijden.’

Helmplicht

Verder vraagt Vias de politieke partijen een helmplicht in te voeren voor fietsers jonger dan veertien. Volgens de experts bestaat daarvoor een groot draagvlak bij de bevolking. Willems: ‘Uiteraard moet er ook blijvend worden geïnvesteerd in veiligere fietspaden.’

De Fietsersbond is niet gewonnen voor een verplichting ‘uit vrees voor een daling van het fietsgebruik’.

Ook deze maatregelen moeten verkeer veiliger maken

  • Verbod op radarverklikkers die mobiele controles aanduiden.
  • Veiliger weginfrastructuur.
  • Snellere en meer gepaste bestraffing van verkeersovertreders. ‘Want de huidige straffen schrikken niet alle verkeersovertreders af.’
  • Verdere uitbreiding van zone 30 in stad- en dorpscentra.
  • Op veel grotere schaal inzetten van speekselanalyse om bestuurders te controleren op drugsgebruik.
  • Ondersteuning van voertuigautomatisering door de overheid, denk aan het mee mogelijk maken van rijhulpsystemen die autorijden veiliger maken.
  • Geïntegreerde aanpak van de zorg voor verkeersslachtoffers.