Nieuwe Scheldetunnel krijgt brede fietskoker

De leden van het Toekomstverbond, die de Oosterweelverbinding hebben uitgetekend, hebben bijkomende details over het tracé bekendgemaakt.

De ‘voorkeursvariant’ waar ze nu voluit voor gaan, bevat onder andere een zes meter brede fietskoker onder de Schelde, en voorziet gescheiden verkeer op de Ring, zodat doorgaand (vracht)verkeer en bestemmingsverkeer elkaar niet meer kunnen kruisen. Ook over tal van andere concrete invullingen geraakten de partners het eens. In 2025 moet het snelwegtracé klaar zijn.

Onder meer de discussie over een ‘Oosterweel-light’ of ‘Oosterweel-heavy’ lijkt nu te zijn beslecht. Het compromis houdt in dat de twee noordelijke Kanaaltunnels onder de dokken en het Albertkanaal één rijstrook en een extra calamiteitenstrook (voor de hulpdiensten, red.) krijgen en de zuidelijke twee rijstroken. Bovengronds wordt het Oosterweelknooppunt compacter om de groene zone van het Noordkasteel maximaal te behouden en te verbinden met andere waardevolle landschappen in de omgeving.

De aanpassingen aan het ontwerp worden nu verder in detail uitgewerkt en zullen ook een impact hebben op andere onderdelen van de Oosterweelplannen zoals de Hollandse Knoop nabij het Sportpaleis en een eventuele aansluiting op de Groenendaallaan in het noorden van de stad. ‘Maar ook daar is eigenlijk geen onenigheid meer over’, zegt Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). ‘We hebben vertrouwen in de technische onderzoeken die gebeuren en gaan van daaruit verder werken en zien wat het meest wenselijk is.’ Nog dit jaar zou het project-MER-onderzoek worden afgerond, een omgevingsvergunning worden aangevraagd en aannemers worden geselecteerd voor de onderdelen Scheldetunnel, Rechteroever en Verkeer- en Tunneltechnische Installaties.

Dit zijn de vier voornaamste onderdelen van de voorkeursvariant:

1. In de Scheldetunnel, de derde snelwegtunnel onder de Schelde met drie rijstroken, wordt een bredere fietstunnel aangelegd: de 4 meter uit het oude ontwerp wordt opgetrokken naar 6 meter. In plaats van 2 vluchtkokers aan de buitenzijde van de tunnel komt er één centrale vluchtkoker voor het wegverkeer.

2. Het Oosterweelknooppunt, dat de Scheldetunnel met de kleinere tunnels verbindt, wordt compacter aangelegd, zodat er een landschappelijke verbinding kan ontstaan tussen de omgeving van de Noordkasteelvijver en het historische SAMGA-gebouw enerzijds en het Droogdokkenpark anderzijds.

3. In de Kanaaltunnels, de vier tunnelkokers die onder de haven en het Albertkanaal heen lopen en het Oosterweelknooppunt met de Ring verbinden, worden de noordelijke Kanaaltunnels ingericht met één rijstrook en een extra strook (calamiteitenstrook, eventueel inzetbaar als op- en afrit). De zuidelijke tunnelkokers krijgen elk twee rijstroken.

4. De capaciteit op de noordelijke Ring wordt afgestemd op de voorkeursvariant en er wordt geopteerd voor een systeem waarbij het verkeer gescheiden wordt om zo weefbewegingen te beperken en de verkeersveiligheid te verhogen.