Arbeidsbeperking hoeft geen hinderpaal te zijn
Ilse Brulmans en Veerle Hulsbosch van GTB Foto: Raymond Lemmens
Mensen die door een fysiek of mentaal ongemak kampen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen op diverse manieren geholpen worden om de stap naar een vaste job te zetten. Eén van de instapmomenten is de DuoDay, die GTB in mei zal organiseren. Mensen met een arbeidsbeperking kunnen dan een hele dag kennismaken met een werkplek, niet zelden gevolgd door een stage en zelfs vaste tewerkstelling. Bedrijven die tijdens de voorbije edities de deuren openstelden, zijn heel enthousiast. Ook voor hun Employer Branding is het een troef.

“Er wordt nog veel te veel gefocust op de beperking waar sommige mensen mee kampen, in plaats van te kijken naar de talenten die ze wel hebben”, vindt Veerle Hulsbosch van GTB, wat staat voor Gespecialiseerd Team Begeleiding. GTB beschikt in Limburg over een team van een 60-tal begeleiders die jaarlijks zo’n 2.500 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via een maatgericht traject aan de slag proberen te krijgen. Dat lukt erg goed, want 50 procent van de doelgroep stroomt nadien door naar een betaalde job.

“De ambitie is om dat percentage op te drijven. Een bijsturing van de beeldvorming is daar een belangrijk onderdeel van. Als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet gestigmatiseerd worden en beoordeeld worden op basis van hun kwaliteiten, zijn zij een belangrijke meerwaarde voor iedere onderneming. Door een actieve rol op te nemen, neemt hun eigenwaarde toe. Ze zijn dankbaar voor de kansen die ze krijgen. Aan motivatie ontbreekt het hen dus zeker niet.”

Verantwoordelijkheid

En ook de werkgevers varen er wel bij. Onderzoek wijst uit dat diversiteit op de werkvloer een positief effect heeft op de sfeer en de motivatie van het hele team. Bovendien is het een oplossing om de krapte op de arbeidsmarkt weg te werken. En er zijn nog voordelen aan verbonden. “Zo heeft 80 procent van de Vlamingen respect en waardering voor bedrijven die moeite doen voor mensen met een arbeidsbeperking”, zegt Ilse Brulmans, bemiddelaar bij GTB Limburg. Een positieve impact dus op de Employer Branding.

“Het past ook perfect in de toenemende belangstelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Drie kwart van de Vlamingen vindt dat bedrijven de sociale verantwoordelijkheid hebben om voorbij de beperking van de mensen te kijken. Dat besef groeit ook in de ondernemingen zelf.”

Lees verder:

>

>

>