Anonimiteit sperma- en eiceldonors op de schop
Foto: pdw
De Raad van Europa vindt dat donorkinderen toegang moeten krijgen tot hun afstammingsinformatie.

Wereldwijd zijn bijna 8 miljoen mensen geboren met ­behulp van vruchtbaarheids­technieken, vaak ook met ­donormateriaal. In de meeste landen moeten de donoren anoniem blijven, ook in België. De Raad van Europa levert nu een advies af dat de Europese Commissie aanmaant om lidstaten te verplichten om donorkinderen toegang te geven tot hun ­afstammingsinformatie.

De Raad stelt dat de anonimiteit van donoren op onevenredige wijze ­afbreuk doet aan de rechten van donorkinderen om hun identiteit te kunnen vormen. De anoni­miteit is ook problematisch op het vlak van gezondheid, omdat donorkinderen geen toegang hebben tot hun medische geschiedenis.

Geen anonimiteit

Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) is verheugd over deze tekst. ‘Ik heb begin deze legislatuur een wetsvoorstel in­ge­diend om exact te bereiken wat de Raad van Europa vraagt. Ik vond hier tot nog toe te weinig medestanders voor. Hopelijk betekent dit advies een kentering’, zegt ze.

Het N-VA-wetsvoorstel heft de anonimiteit van toekomstige eicel- en spermadonoren op. ­Donorkinderen zouden vanaf hun twaalf jaar de medische en niet-identi­ficeerbare gegevens van hun donor kunnen opvragen. En vanaf zestien jaar de identificeerbare gegevens.

Opvallend: het advies van de Raad van Europa is geschreven door Petra De Sutter, fertiliteitsarts en senator voor Groen. Haar partij kon zich drie jaar geleden niet vinden in het voorstel van Van Peel. ‘Intussen zijn we drie jaar verder, en ikzelf ben in die drie jaar ook opgeschoven. Ik zou de discussie binnen mijn ­eigen partij ook willen heropenen.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig