VBO: ‘Begrotingstekort voor investeringen geen probleem’
Pieter Timmermans. Foto: Kristof Vadino

De volgende regering zou best niet langer streven naar een begrotingsevenwicht, vindt het VBO. Investeringen zijn belangrijker.

Werkgeverskoepel VBO vraagt van de volgende regering een begroting in evenwicht voor de lopende uitgaven, maar in het rood gaan als gevolg van productieve investeringen is ‘geen probleem’. De organisatie stelt voor om de begroting voor investeringen af te splitsen van die voor de consumptieve uitgaven. De Europese Commissie laat dat weliswaar niet toe, maar als België het goed uitlegt verwacht VBO-gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans dat er begrip voor zal bestaan.

‘Dit inderdaad een issue voor Europa. Maar België moet dat statement dan maar maken. Als we goed uitleggen dat het tekort alleen wordt aangewend voor productieve investeringen die op termijn een positief rendement zullen opleveren, verwacht ik dat daar wel begrip voor zal kunnen worden opgebracht. We vragen de soepelheid van Europa om die investeringssprong te kunnen realiseren’. Voor de investeringen zou gebruik gemaakt kunnen worden van publieke-private partnerships, oppert het VBO. Voor wat de consumptieve uitgaven betreft bepleiten de werkgevers om niets uit te geven dat niet door inkomsten is gedekt. Vooral een hogere overheidsefficiëntie moet daartoe leiden, maar ook het grondig tegen het licht houden van de overheidstaken.

De begrotingsvoorstellen maken deel uit van het verkiezingsmemorandum van het VBO. Daar staan ook eerder bekend gemaakt voorstellen in zoals een beperking van de werkloosheid in tijd, het openhouden van de twee jongste kerncentrales, een energienorm naar het voorbeeld van de loonnorm, en verdere verlaging van de socialezekerheidsbijdragen en de vennootschapsbelasting naar 20 procent. Dat is volgens de werkgevers betaalbaar als het leidt tot een hogere werkgelegenheidsgraad.

Het VBO is ook voorstander van rekeningrijden en van een CO2-heffing. Die laatste belasting zou bij voorkeur wel in Europees verband moeten worden ingevoerd. Timmermans noemde de klimaatbetogingen van de scholieren ‘een terechte schreeuw om een ambitieuzer klimaatbeleid’. Hij benadrukt dat het bedrijfsleven een ‘partner’ is voor zo’n beleid, niet de vijand.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig