Steeds meer technische taken voor thuisverpleegkundige
Katalien Dendooven, directeur Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen. Foto: Jobat.be
Door een verkorting van de ligduur in ziekenhuizen is de nood aan technische thuiszorg de voorbije jaren alleen maar toegenomen. De taken van een thuisverpleegkundige zijn dan ook sterk geëvolueerd. Voor wie graag autonoom werkt binnen een stevige omkadering liggen er volop mogelijkheden bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2019 is Katalien Dendooven (37) de nieuwe directeur van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen. Als vroedvrouw met een masterdiploma medisch-sociale wetenschappen beschikt Katalien over een rijke werkervaring en een uitstekende kijk op de evolutie van de zorg, zowel in ziekenhuizen als binnen de eerstelijnszorg.

“Ik werkte enkele jaren als vroedvrouw en verpleegkundige in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt, nadien werd ik diensthoofd in Jan Palfijn in Gent. Sinds 2008 was ik aan de slag als directeur zorg bij het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen.”

Technische uitdagingen

De behoefte aan meer thuiszorg zorgt tegelijkertijd ook voor meer opportuniteiten. “Het imago van de thuisverpleegkundige was lange tijd gelinkt aan taken als ‘de was en de plas’ doen, maar dat behoort nu tot het verleden. Er zijn veel technische uitdagingen bijgekomen. Denk daarbij aan wondzorg, negatieve druktherapie en infuustherapie. Daarnaast is er de opvolging van chronische patiënten. Kortom, van een thuisverpleegkundige wordt heel wat verwacht: de uitdaging is groter en het takenpakket is boeiend.”

Opleidingen en ondersteuning

Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen zet maximaal in op opleiding en bijscholing. Naast verplichte opleidingen kunnen medewerkers bijscholingen volgen die nauw aansluiten bij hun interesses. “Onze opleidingen betreffen niet alleen technische vaardigheden, maar behandelen ook de observatierol en gedragscompetenties: hoe ga je in dialoog met de patiënt, met de huisarts, met doorverwijzers?”

Ook aan psychiatrische zorg wordt meer aandacht besteed. “Binnenkort starten we met een specifiek referentiedomein psychiatrie, om onze medewerkers hieromtrent nog meer te kunnen ondersteunen. Mensen die psychisch kwetsbaar zijn worden niet langer altijd opgevangen in een residentiële setting, maar steeds vaker in een thuissituatie.”

Lees verder:

> 

> 

>