Geen razzia’s meer tijdens voedselbedeling Zeebrugge
Foto: Jan Vanneuville
De nieuwe burgemeester van Zeebrugge Dirk De fauw verkiest een ‘menswaardiger aanpak’ van transmigratie. Er komt een infopunt asiel.

Dirk De fauw (CD&V) is een maand burgemeester van Brugge – hij volgde de socialist Renaat ­Landuyt op – en is vast van plan enkele andere accenten te leggen in de aanpak van de problematiek van transmigratie in Zeebrugge. ‘Ik zal niet dulden dat vluchtelingen en migranten stelen, geweld plegen of in woningen en garages inbreken. Wie strafrechtelijke inbreuken pleegt, moet worden gestraft. Maar tegelijk pleit ik ook voor een menswaardiger aanpak. Ik heb daarvoor al afspraken gemaakt met mijn korpschef.’

Een van die afspraken luidt: geen razzia’s meer aan de kerk van pastoor Fernand Maréchal. Sinds vorige ­zomer dreef de politie van Brugge de repressie in Zeebrugge op met onder meer acties om 17 uur aan de kerk, toen de migranten er eten kregen. Uit voorzorg delen vrijwilligers vandaag alleen nog lunchpakketten uit in een privéwoning. ‘Ik ben niet opgezet met zulke acties’, zegt De fauw. ‘Ik geloof niet dat mensen uit Afrika naar Zeebrugge komen voor een bord soep en dat zo’n voedselbedeling meer migranten aantrekt.’

Hij wil ook dat vrijwilligers die louter aan liefdadigheid doen, met rust worden gelaten. ‘Ik heb me laten vertellen dat vrijwilligers die slaapzakken aan migranten hebben gegeven, mogelijk strafrechtelijke feiten ten laste worden gelegd, zoals medeplichtigheid aan het inbreken van het havengebied en mensensmokkel. Ik heb mijn korpschef laten weten dat als die mensen voor de rechtbank worden gebracht, ik mijn toga aantrek om ze zelf te verdedigen (De fauw is advocaat, red.). Ik hoop dat hij die boodschap ook aan de procureur heeft overgemaakt.’

De confiscatie van slaap- en rugzakken is vrijwilligers al langer een doorn in het oog. Om de paar weken houdt de politie van Brugge opsporingsacties in de duinen. Alle spullen die worden gevonden, worden  door de opruimdienst opgehaald en ogenblikkelijk vernietigd.

‘Die opsporingsacties zijn nodig om te vermijden dat tentenkampen ontstaan’, zegt De fauw. ‘Maar ik heb mijn korpschef gevraagd om die spullen systematisch een tijdje bij te houden. Voor mijn part mogen ook vrijwilligers ze komen ophalen.’

Extra camera’s 

De fauws voorganger  Landuyt was nooit een voorstander van een infopunt in Zeebrugge, waar migranten juridisch advies kunnen krijgen. Ook daar denkt De fauw anders over. ‘Ik ben twaalf jaar gedeputeerde ­voor ontwikkelingssamenwerking geweest en heb veel gereisd. Ik weet dat de politie in veel landen corrupt is, en dat migranten daardoor ook geen enkel geloof hechten aan wat onze politie hen vertelt. Daarom is er nood aan een infopunt met objectieve informatie, ook over de mogelijkheid om asiel aan te vragen.’

De Brugse advocate Sylvie Micholt, ook lid van de lokale CD&V, pleitte al voor zo’n wekelijks infopunt dat door advocaten kan worden bemand. De fauw  wil dat nu snel concreet maken.  ‘Het komt het best op een neutrale plek buiten het havengebied’, zegt hij. ‘Migranten moeten er ook de zekerheid hebben dat ze er niet kunnen worden opgepakt.’

De druk op de haven van Zeebrugge blijft groot. Provinciegouverneur Carl Decaluwé  vroeg onlangs extra steun aan minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

‘De beveiliging van de haven wordt verder opgetrokken’, zegt De fauw. ‘We investeren in extra camerabewaking en zullen een netwerk creëren met alle private beveiligingsfirma’s, zodat zij elkaar van verdachte zaken op de hoogte kunnen stellen. Er komen ook extra manschappen. Minister De Crem heeft beloofd dat de eerste afgestudeerden van de West-Vlaamse politieschool in maart naar Zeebrugge zullen komen. Ik houd hem aan die belofte.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig