‘Verplichte sluitingsdag afschaffen knaagt aan levenskwaliteit van kleine zelfstandigen’
Foto: Photo News

N-VA wil de wet op de openingsuren aanpassen. De partij wil winkels de mogelijkheid geven om steeds tot 21 uur open te zijn. Ook de verplichte sluitingsdag zou wegvallen, als haar wetsvoorstel goedgekeurd wordt. Dat schrijft De Zondag. Werkgeversorganisaties reageren negatief. Volgens CD&V 'knaagt het voorstel aan de levenskwaliteit van kleine zelfstandigen en hun werknemers'.

Vandaag kunnen winkels, niet gelegen in een toeristisch centrum, open zijn van 5 uur tot 20 uur. Op vrijdag en op werkdagen vóór een feestdag kan dat tot 21 uur. N-VA, die federaal nu in de oppositie zit, wil van die uitzondering de regel maken. De partij wil ook af van de verplichte sluitingsdag.

De wijziging zal volgens de partij bijvoorbeeld meer vrijheid geven aan de handelaars en een betere combinatie tussen werk en gezin toelaten.

‘Het aantal tweeverdieners stijgt, waardoor die combinatie voor veel mensen een dagelijkse uitdaging vormt’, zegt Kamerlid Valerie Van Peel, die het wetsvoorstel samen met partijgenoot Werner Janssen indiende. ‘De overheid kan die mensen helpen door meer flexibiliteit toe te laten. Door winkels langer open te houden, blijft er meer tijd over om door te brengen met de kinderen.’

'Kosten lopen op'

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is niet gewonnen voor het voorstel. ‘Ruimere openingsuren zullen er niet in slagen om de handelaars meer vrijheid en een betere combinatie arbeid en gezin te geven. Bovendien zal dit niet leiden tot meer omzet. Een consument kan zijn euro immers maar één keer uitgeven, terwijl andere kosten oplopen.’

De belangenvereniging wijst erop dat ook de wetgeving om personeel te mogen tewerkstellen op zondag zal moeten wijzigingen. Volgens haar zouden de initiatiefnemers van het wetsvoorstel winkels beter ondersteunen in de ontwikkeling van e-commerce.

Ook ondernemersorganisatie Unizo moet niet weten van het N-VA-voorstel. 'We zijn absoluut tegen en wij niet alleen', zegt topman Danny Van Assche. 'Bij een bevraging eind vorig jaar in de hele sector was meer dan 70 procent van de handelaars tegenstander van verruimde openingsuren en het afschaffen van de verplichte sluitingsdag.' Volgens hem biedt de huidige regelgeving al voldoende mogelijkheden. Een 'non-issue', klinkt het.

CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer stelt zich vragen bij het voorstel van N-VA om de verplichte sluitingsdag af te schaffen. 'Het evenwicht tussen de economische verzuchtingen enerzijds en de levenskwaliteit van de werknemer en de zaakvoerder anderzijds lijkt men hier uit het oog te verliezen', zegt de volksvertegenwoordiger. Het voorstel 'knaagt vooral aan de levenskwaliteit van kleine zelfstandigen en hun werknemers', zegt de CD&V'er, 'zonder een aantoonbaar voordeel in hun belang'.