Klimaatagentschap VN: ‘Beter trein stimuleren dan bedrijfswagenpark vergroenen’
Het bedrijfswagenpark vergroenen, een goed idee? Foto: BELGA

‘Op de meeste plaatsen loont het meer de moeite om het openbaar vervoer financieel aantrekkelijk te maken, dan om bedrijfswagens te vergroenen.’ Dat zegt Joyce Msuya, hoofd van het klimaatagentschap van de VN, op bezoek in Brussel.

Het aantal bedrijfswagens in ons land blijft toenemen, met ellenlange files en een grote CO2-uitstoot als onvermijdelijk gevolg. CD&V-voorzitter Wouter Beke opperde daarom vorige week het idee om het bedrijfswagenpark snel volledig elektrisch te maken. Gezien het overwicht van de bedrijfswagens op onze wegen - meer dan de helft van de inschrijvingen was vorig jaar een salariswagen - zou dat een grote impact hebben op de CO2-uitstoot. Alexander De Croo (Open VLD) trad hem bij.

VN-klimaatdirectrice Joyce Msuya, die enkele dagen in ons land verblijft, heeft daar echter haar twijfels bij. ‘We zien wereldwijd dat het meer loont om het openbaar vervoer financieel aantrekkelijker te maken. In de meeste grootsteden gaat het die richting uit. Het Zuid-Koreaanse Seoel is een goed voorbeeld. Daar zie je dat alles begint met een incentive vanuit de overheid’, zegt Msuya.

Msuya: ‘Die incentive moet het gedrag van de burgers veranderen. Het is ook een makkelijkere weg naar ecologische mobiliteit dan elektrische wagens. Het netwerk is voorhanden, tegenover een netwerk van laadpalen dat nog moet worden uitgebouwd.’

Klimaatjongeren

Msuya landde zondag in België en werd onmiddellijk geconfronteerd met de klimaatmars in de straten van Brussel. Van het jongerenprotest op donderdag had ze eerder al gehoord. ‘Jullie klimaatjongeren doen wereldwijd de ronde op sociale media’, zegt ze.

Msuya: ‘We juichen dit soort engagement, dat we vooral in West-Europa zien, enorm toe. Een van de mogelijke verklaringen is dat er in Europa, in tegenstelling tot de rest van de wereld, veel wordt onderwezen over klimaatverandering. We bestuderen aandachtig hoe de jongeren deze protestmarsen praktisch georganiseerd krijgen.’

'Betogen loont'

Burgers kunnen volgens haar wel degelijk een verschil maken. 'Kijk naar hoe het gegaan is met plastic afval. In verschillende landen wordt het gebruik van plastic verpakkingen aan banden gelegd en dat was nooit mogelijk geweest zonder burgerprotest. Er was ook engagement nodig van burgers die hun gedrag veranderen.'

Msuya blijft naar eigen zeggen positief over de klimaatuitdaging, maar dringt aan op extra inspanningen. 'Europa zit op dit moment niet op koers om een reductie van 40 procent in CO2-uitstoot tegen 2030 te halen, maar ik put moed uit de voortrekkersrol die de EU speelt in de wereldwijde klimaatactie', besluit ze.