'Zorgbudget voor mensen met handicap heeft enorm aanzuigeffect'
Jo Vandeurzen Foto: Kris Van Exel
David Vanhoof (23) moet wachten op een budget voor zorg, nu hij het onderwijs zal verlaten. Maar dat geld is er niet. Minister Vandeurzen belooft beterschap voor mensen als David, maar stipt meteen ook de 'problemen' van de persoonsvolgende financiering aan.

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering zijn de wachtijsten voor mensen met een handicap niet de wereld uit. Dat weet ook David Vanhoof uit Berg. Hij heeft een beperking, komt aan het einde van zijn schoolcarrière maar heeft bij gebrek aan een zorgbudget geen uitzicht op ondersteuning. De Gezinsbond steunt David en zijn ouders. De organisatie wil zorg op maat voor elk gezin en lanceert vandaag een online petitie: Genoeg gewacht

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) erkent het probleem van David en andere leeftijdsgenoten die in hetzelfde schuitje zitten. 'Voor de overgang tussen onderwijs en verdere ondersteuning als volwassene zullen we meer moeten doen', aldus Vandeurzen op Radio 1. 'Daar ligt zeker werk. In 2019 zullen we 750.000 euro voor die BUSO-schoolverlaters vrijmaken.'

Elke regering een groeipad

Dat daarmee de wachtlijsten zullen verdwijnen, is uitgesloten. Welk budget daarvoor nodig is, evalueert de adminstratie op dit moment, laat Vandeurzen weten. 'De boodschap van de Gezinsbond komt op het juiste moment. In het decreet hebben we geschreven dat elke nieuwe regering een groeipad voor de zorg moet opstellen, het is goed dat we alle partijen daaraan herinneren.'

Maar Vandeurzen wijst meteen ook op de context. Is het wel mogelijk om aan alle zorgvragen te voldoen? 'We wilden een vraaggestuurd systeem invoeren en meer zorggarantie voor mensen met de hoogste nood. Maar de wereld staat niet stil, steeds meer mensen met een erkende handicap, mensen met een beperking worden ouder, de vergrijzing zet zich voort. Bovendien heeft het vraaggestuurd stysteem een enorme aantrekkingskracht. Vroeger stelden mensen de vraag: "wil ik mijn kind in een instelling plaatsen?" Nu luidt de vraag: "wil ik thuis zorgen voor mijn kind met een budget?" Meer zorggarantie voor mensen met de grootste ondersteuningsnood is het doel, maar daarmee zijn niet alle vragen beantwoord.'

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig