Europese Rekenkamer eist geld terug van Pinxten
Foto: Tom Palmares
Karel Pinxten zou als lid van de Europese Rekenkamer gesjoemeld hebben met reisvergoedingen. De Reken­kamer zou nu zo’n 150.000 euro terugvorderen.

Klaus-Heiner Lehne, de Duitse voorzitter van de Europese Rekenkamer, verklaarde gistermorgen tijdens een hoorzitting in een commissie van het Europees Parlement dat zijn instelling actie onderneemt tegen Karel Pinxten, die van 2006 tot 2018 het Belgische lid was. De Reken­kamer, die de betrouwbaarheid van de begrotingen van Europese instellingen onderzoekt, stapt daarvoor naar het Europees Hof van Justitie. 

De aanleiding is een onderzoek van het Europese antifraudeagentschap (Olaf) na een klacht van een klokkenluider in 2017. Olaf kwam tot de conclusie dat er sprake was van dienstreizen, de inning van zendingsvergoedingen en het gebruik van chauffeurs door Pinxten die formeel niet in het belang waren van de Reken­kamer, die in Luxemburg gevestigd is. Het ging onder meer om reizen naar Zwitserland en Brussel. Er wordt ook gesproken over de aankoop van dure flessen wijn.

Vorige zomer schreef de site BuzzFeed dat Pinxten op die manier voor 500.000 euro aan middelen ‘misbruikt’ zou hebben. Toen verklaarde Pinxten aan het persagentschap Belga: ‘Wanneer het stof is gaan liggen, zullen we zien hoe groot de muis is die de berg gebaard zal hebben, eventueel na een rechterlijke toetsing.’ Het bedrag dat de Rekenkamer nu via het Hof wil terugvorderen, zou intussen veel lager liggen en nog ongeveer 150.000 euro bedragen.

Striktere regels

Lehne zei gisteren tegenover de Europarlementsleden dat intussen maatregelen zijn genomen om een herhaling van dit soort feiten te vermijden – voordien waren er geen duidelijke regels over wat wel en wat niet kon. Zo heeft een lid van de Rekenkamer nu expliciet de toelating van de secretaris-generaal nodig om een dienstreis te kunnen ondernemen. Een overzicht van de dienstreizen is ook publiekelijk consulteerbaar op de website.

De klacht bij Olaf in 2017 kwam er op het moment dat Pinxten een derde ambtstermijn als Belgisch lid van de Rekenkamer ambieerde. Dat speelde mee een rol bij de negatieve stemming in het Europees Parlement, dat sowieso voorstander is van maximaal twee termijnen. Daarop droeg de regering Annemie Turtelboom (Open VLD) voor als zijn opvolger.

Het opvallende is dat een klokkenluider ook al in september 2016 een dossier tegen Pinxten had ingediend wegens vermeend gesjoemel met reisvergoedingen en representatiekosten. Vermeend, want een intern onderzoek wees drie weken later uit dat de aantijgingen ongegrond waren. Ook die klacht viel op een slecht moment voor Pinxten: twee dagen voor de verkiezing van de nieuwe voorzitter van de Rekenkamer. Pinxten gold toen als favoriet, maar verloor door die geruchten de verkiezing nipt van ... Klaus-Heiner Lehne.

Pinxten verkoos gisteren geen commentaar te geven op het nieuws. In 1999 moest hij ontslag nemen als minister van Landbouw namens de toenmalige CVP na de uitbraak van de dioxinecrisis. Enkele maanden later werd hij vrijgepleit door de dioxinecommissie van het Belgische parlement. In 2002 stapte hij over naar Open VLD.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig