Etienne Vermeersch en het lijden van de mens
Foto: Geert Van de Velde

‘Een filosoof vraagt zich ook af wat het betekent om te lijden, wat het lijden zegt over het menselijke bestaan,’ zo schrijft Dirk De Schutter (DS 29 januari), en wil zo de indruk geven dat Etienne Vermeersch daar geen aandacht voor had. Dat is nonsens en intellectueel oneerlijk. Als er één persoon in Vlaanderen begaan was met de problematiek van het lijden, dan was het Vermeersch.

Zijn voorstellen voor een humane behandeling van uitgeprocedeerde asielzoekers, maar vooral zijn inzet voor de legalisering van euthanasie waren daar voorbeelden van. Vandaag kunnen mensen die ondragelijk ...