ACV ondersteunt vrouwenstaking op 8 maart
Foto: Photo News

De christelijke vakbond ACV ondersteunt de vrouwenstaking op 8 maart 2019. Het liberale ACLVB is niet te vinden voor de vrouwenstaking.

‘Het betekent concreet dat vrouwen die deelnemen aan de vrouwenstaking en er loonverlies door lijden, recht hebben op een stakersvergoeding’, zegt David Vanbellinghen, woordvoerder van ACV.

‘Er worden regionaal heel wat lezingen, vormingssessies en infosessies in bedrijven georganiseerd over de situatie van de vrouw op de werkvloer en de discriminatie die daar nog vaak heerst, net als bijvoorbeeld ook een betoging ‘s avonds in Brussel’, aldus Vanbellinghen.

‘We hopen dat de vrouwen daar massaal aan deelnemen, zodat ze geïnformeerd worden over wantoestanden zoals de loonkloof die maakt dat vrouwen in zelfde posities als mannen minder betaald krijgen’, zegt de ACV-woordvoerder.

Laatste middel

Eerder had de Franstalige christelijke bediendenbond CNE bekendgemaakt dat hij een stakingsaanzegging indient voor de vrouwenstaking op 8 maart 2019.

De liberale bond ACLVB liet eerder al weten de vrouwenstaking niet te zullen ondersteunen. ‘Niet omdat we niet achter de eisen staan voor gelijke rechten en gelijk loon’, zegt Dirk Mertens, woordvoerder van de liberale vakbond ACLVB weten. ‘We staan daar voor de volle honderd procent achter, maar we vinden dat een staking in dit geval niet de goede manier is om de doelstelling van gelijkberechtiging voor de vrouwen te bereiken.’

ACLVB wil de vrouwenzaak vooruit helpen via het sociaal overleg. ‘Een staking gebruik je als laatste middel, als er geen andere manier is om je doel te bereiken’, zegt Mertens. ‘Dat is hier niet het geval.’

Het Collecti.e.f 8 Maars zet haar schouders onder de nationale actie. In België hopen de organisatoren dat alle vrouwen, en iedereen wie zich vrouw voelt, voor een nationale stakingsactie te vinden zijn. Op 8 maart zullen zij niet werken, geen kinderen naar school brengen, geen huishouden doen, niet studeren en geen zorg meer verlenen. Zo tonen ze dat hun plaats in de maatschappij essentieel is, ondanks hun strijd voor gelijkheid.

De focus ligt op een grote samenkomst in Brussel, maar ook lokale initiatieven worden aangemoedigd. Bovendien zullen er in de weken vooraf ook heel wat sensibilisatieacties georganiseerd worden.