Advocaat Catherine de Zegher: ‘De verklaringen van schepen Souguir zijn lasterlijk’
Foto: DVH
Catherine de Zegher, de geschorste museumdirectrice van het Museum voor Schone Kunsten Gent, daagt op haar beurt schepen van Cultuur Sami Souguir (Open VLD) voor de rechter. Die had in onze krant toelichting gegeven bij de beslissing van de stad Gent om een klacht tegen De Zegher in te dienen. De stad zei dat er vermoedens zijn dat de bruikleenovereenkomst van 26 kunstwerken Russische avant-garde mogelijk geantidateerd is. Dat zou neerkomen op schriftvervalsing.

Advocaat Patrick Hofströssler zegt in een reactie aan De Standaard dat de klacht niet gericht is tegen de stad Gent. ‘Het initiatief voor de klacht tegen mijn cliënte is genomen door een rechtspersoon en dat is de stad Gent. Dat is niet het probleem. Het probleem zijn de verklaringen die schepen Souguir daar persoonlijk over aflegt. De klacht is tegen hem gericht. Ofwel is die man oerdom, ofwel kent hij het dossier niet. Iemand beschuldigen van schriftvervalsing is lasterlijk en dat zal die man geweten hebben.’

Hofströssler wijst verder op de verantwoordelijkheid bij het opstellen van contracten. ‘De opstelling van een contract is een heel proces, waarbij een eerste aanzet wordt gedaan, die nadien nagekeken wordt en bijgestuurd. Dat zijn taken voor de stedelijke overheid. De vraag gaat over de voorafgaandelijke stappen bij de totstandkoming van contracten, in dit geval de bruikleenovereenkomst. Op die overeenkomst staat nu alleen de handtekening van mijn cliënte. Is het wel ethisch correct om te beweren dat een museumdirecteur de eindverantwoordelijkheid draagt omdat haar handtekening er onder staat? Dat zal een interessant debat worden voor de rechtbank.’

Schepen Sami Souguir was nog niet op de hoogte van de demarche van De Zegher toen we hem contacteerden. ‘In mijn toelichting heb ik de motivatie verwoord van het schepencollege om een klacht tegen mevrouw De Zegher in te dienen. Ik heb daar geen persoonlijke appreciatie aan toegevoegd en heb steeds in de voorwaardelijke wijs gesproken: dat er vermoedens zijn dat er bepaalde feiten zouden zijn gebeurd. Er is geen sprake van laster.’

Toporovski

De Standaard meldde zaterdag dat de stad Gent een klacht met burgerlijke partijstelling indient tegen de geschorste directrice Catherine de Zegher van het Museum voor Schone Kunsten. De klacht volgt een jaar nadat tien specialisten hun twijfels hadden geuit over 26 bruiklenen Russische avant-garde kunst. De klacht is eveneens gericht tegen de Stichting Dieleghem, waar eigenaar Igor Toporovski zijn kunstwerken onderbracht.

Nadat de zaak was losgebarsten, werden de bruiklenen uit het mu­seum verwijderd. Begin maart vorig jaar werd De Zegher geschorst als ­museumdirectrice. Twee weken later werd de collectie in beslag genomen door de onderzoeksrechter. Daarop diende De Zegher twee klachten in om haar schorsing aan te vechten. Van de eerste, bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, is ondertussen beslist dat ze zonder gevolg blijft. De tweede, bij de Raad van State, leidt nu tot een tegenoffensief van de stad Gent. Souguir stelde dat er ‘ernstige vermoedens ontstaan van schriftvervalsing’ door De Zegher ontstaan waren.