100 taxi’s protesteren in woonplaats Ben Weyts
Foto: Photo News

Een honderdtal taxichauffeurs heeft vanochtend vroeg actiegevoerd in Dworp, de woonplaats van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Dat doen ze uit ongenoegen over het taxidecreet, dat binnenkort door het Vlaams Parlement wordt goedgekeurd. Weyts noemt het ‘intimidatie’.

Het taxidecreet moet volgens Weyts leiden tot ‘meer taxi’s aan lagere prijzen’. De federatie van taxibedrijven GTL, de socialistische transportvakbond BTB en het christelijke ACV Transcom, spreken in een gezamenlijke mededeling zelf van een ‘regelrechte slachting’. De ‘radicale deregulering’ door Weyts zal volgens de sector het einde betekenen van duizenden, lokaal verankerde kmo’s, klinkt het. ‘Tegelijkertijd zullen duizenden taxichauffeurs het moeten stellen met precaire arbeidsomstandigheden.’

‘We willen minister Ben Weyts waarschuwen dat de ongebreidelde groei en vrije circulatie van taxi’s, opgenomen in dit ontwerpdecreet, nefast zal zijn voor de mobiliteit in Vlaanderen’, zegt Pierre Steenberghen van GTL. ‘De vrije circulatie betekent een overaanbod en een overaanbod betekent zware overlast voor milieu en mobiliteit.’

‘Slachthuis Ben Weyts’

Vanochtend reden een hondertal taxi’s rond in Dworp, een kleine deelgemeente van Beersel. Het Vlaams-Brabantse dorpje is de woonplaats van Weyts. ‘Zo tonen we aan de minister wat het concreet betekent om het aantal taxi’s ongebreideld te laten groeien’, klinkt het. Alle Vlaamse taxi’s zullen ook een sticker dragen met daarop een tekening van Weyts met hakmessen en de tekst ‘Slachthuis Ben Weyts - Specialiteit: slachten van taxi’s’.

De minister reageerde gisteren ‘not amused’. ‘De actievoerders zijn al herhaaldelijk uitgenodigd voor overleg. Op mijn kabinet dan, niet bij mij thuis’, zei hij. ‘Wie denkt er nu dat je een minister in positieve zin beïnvloedt door hem en zijn familie in hun woonplaats te gaan intimideren?’