Vandaag vindt in Brussel opnieuw een klimaatmars plaats. Duizenden mensen worden er verwacht om een forser klimaatbeleid te eisen. Maar wat als dat er niet komt? In welk Europa leven we dan over twintig of dertig jaar? Journaliste Ine Renson legt uit wat er gebeurt wanneer we onze kop in het zand stoppen.

Bronnen

We stellen scherp op wat er gebeurt als beleidsmakers wereldwijd de klimaatteugels vieren. Daarvoor doen we een beroep op enkele studies die aangeven wat er kan gebeuren bij een opwarming van 2 graden of meer. We gebruikten data waarover in verschillende studies en rapporten consensus bestaat.

‘Global Warming of 1.5 °C’, het laatste rapport van het IPCC (oktober 2018), geeft de urgentie aan van de situatie. Als we niet onmiddellijk handelen, wordt het onmogelijk de opwarming onder de 1,5 graden te houden. De gevolgen van een opwarming tot 2 graden of meer kunnen dramatisch zijn.

‘Future heat-waves, droughts and floods in 571 European cities’, geleid door Selma B Guerreiro van Newcastle University (februari 2018), onderzocht de impact van droogte, hitte en overstromingen op 571 Europese steden. De onderzoekers gaan uit van het worstcasescenario (RCP8.5 in klimaatjargon) om te voorspellen wat er kan gebeuren als de wereld faalt om de CO2-emissies te verlagen. In dat geval loopt de opwarming op tot 2 graden tegen halverwege de eeuw en verder tot rond de 4 graden tegen 2100. Het is een pessimistisch scenario, maar het geeft een idee van waar het naartoe kan gaan als we niet radicaal ingrijpen.

‘Climate Impacts in Europe Under +1.5°C Global Warming’, waaraan zeven onderzoeksinstellingen werkten onder leiding van Daniela Jacob (februari 2018), onderzoekt de gevolgen voor Europa wanneer we de cruciale drempel van 1,5 graden doorbreken. Dat achten ze waarschijnlijk in de loop van de komende twee decennia.

‘Adaptation to Climate Change’, een samenvatting van de adaptatiestrategie van de Europese Commissie, geeft een inzicht in wat we mogen verwachten de komende decennia.

Sea level rise projections for norther Europe under RCP8.5’, een onderzoek van Deense, Britse en Nederlandse wetenschappers onder leiding van Aslak Grinsted (juni 2015), focust op de mogelijke stijging van de zeespiegel in het noorden van Europa in het geval van falend klimaatbeleid. (ire)