BBTK verwerpt massaal nieuw loonbeleid Belfius
Foto: BELGA

95 procent van de leden van de socialistische bediendenbond BBTK-Setca bij Belfius verwerpt het nieuwe loonbeleid. Belfius wil af van de huisbarema’s voor bedienden en dat vervangen door een meer geharmoniseerd systeem. De Christelijke bond steunt het plan wel

Eerder verwierp ook al het liberale ACLVB de loonvoorstellen.  Voor de leden van de BBTK-SETCa is het vandaag 'No pasarán!', zoals het persbericht van de socialisten luidt. Het Reward Model & Career@Belfius, schaft onder meer de huisbarema’s af. 75 procent van de leden van de bond bij Belfius sprak zich uit over het plan en 95 procent onder hen verwerpt het. Vlak voor kerst, steunden de leden van het LBC-CNE dan weer het plan wel.

Besparingsplan

Het nieuwe model moet de huidige verloningsstelsels vervangen waarbij volgens de vakbond de binnen Belfius verworven anciënniteit en ervaring aan waarde zullen verliezen. ‘Onder het mom van een harmonisering van de lonen wil de directie eigenlijk een besparingsplan doorvoeren. Het plan voorziet dat 25% van het budget voor toekomstige loonsverhogingen naar goeddunken zal worden toegekend, dus zonder enig objectief criterium’, stelt het BBTK.

Maar volgens Valerie Scherpereel van het LBC klopt dat niet helemaal. Voor kaderleden komt er precies veel meer zekerheid. Slechts een kwart van hun opslag hangt nog af van 'discretionaire inschattingen. Voor bedienden hangt het loon volledig van de functie af.

Willekeur

De socialistische bond  heeft een probleem met het systeem van benchmark dat de bank zou invoeren.  ‘We weten niet waarop die benchmark zal gebaseerd zijn. Dit is een systeem zonder selectiecriteria en het is dus gebaseerd op de willekeur van de directie.’ BBTK vraag zich af wat de parameters worden. Houden die rekening met de cijfers van de Belgische of internationale markt? De activiteitssector van de banken of ruimer?’

Pia Desmet, federaal secretaris van het BBTK, vindt het niet kunnen dat zo’n belangrijke koerswijziging slechts door één vakbond zou gesteund worden (in casu LBC-CNE). Desmet zegt dat haar vakbond op een uitnodiging van de directie wacht om opnieuw aan tafel te gaan zitten.

Loonbehoud

Belfius wijst erop dat met de LBC-CNE al voor kerstmis een princiepsakkoord werd ondertekend. 'We hopen dat het ACLVB en het BBTK-Setca aan tafel blijven zitten. Ze kunnen er voorstellen doen en opmerkingen formuleren. Onze bedoeling is om het princiepsakkoord in CAO's om te zetten en daarmee tegen het einde van het derde kwartaal, begin vierde kwartaal rond te zijn', zegt Ulrike Pommee, woordvoerster van de bank.

Belfius wijst erop dat het personeel zijn huidig loon behoudt maar dat de loonsverhogingen gebaseerd zullen worden op een 'compare ratio': Hoe lager die is, hoe sneller het vaste loon stijgt. 'We willen een moderner loonbeleid invoeren en meer controle hebben op de loonstijgingen.'