Crombez: ‘Sommige mensen moeten we tijdelijk beletten kinderen te krijgen’
Foto: BELGA

SP.A-voorzitter John Crombez wil een debat voeren over het recht op ouderschap. ‘De bescherming van het kind moet voorgaan’, zegt hij in Humo. ‘Het is tijd voor een debat daarover, de ellende is te groot.’

Crombez heeft een verleden en een heden in de jeugdzorg. ‘Dertig jaar geleden nam mijn leraar Nederlands me mee naar zomerkampen voor kinderen uit de jeugdzorg’, vertelt hij in het weekblad Humo. ‘Sindsdien heeft die wereld me niet meer losgelaten.’ Zo helpt hij nu ook jonge meisjes die het slachtoffer geworden zijn van tienerpooiers, een probleem dat volgens hem door de administratie zwaar onderschat wordt. ‘De Vlaamse jeugdzorg denkt dat het om een zestal meisjes gaat, terwijl het er honderden zijn.’

Het aantal jongeren met psychische problemen neemt toe. Gevraagd of sommige ouders ongeschikt zijn om kinderen te krijgen, neemt Crombez een opvallende stelling in: ‘Als je hulpverleners hoort vertellen over baby’s met een overdosis, omdat ze via de navelstreng te veel rotzooi hebben binnengekregen, twijfel je niet meer. Die kinderen moeten afkicken in de couveuse en krijsen van de pijn. Sommige verslaafde moeders zetten zo meer dan drie kinderen op de wereld. Dat kun je als maatschappij niet blijven slikken. We moeten sommige mensen minstens tijdelijk beletten kinderen te krijgen.’

Anticonceptie

Het is een pleidooi voor meer preventie en ondersteuning van gezinnen, voegt Crombez nog toe in De Ochtend op Radio 1. Hij begrijpt dat zijn oproep om sommige moeders tijdelijk te verbieden om kinderen te krijgen, op veel kritiek zal stoten. 'Er komt altijd een zeer scherpe reactie op en veel mensen willen er zelfs niet over praten.'

Maar hoe wil Crombez dat objectief regelen? 'Als je met mensen in de sector spreekt, die baby's in agonie zien, dan weet je dat die mensen vaak op de hoogte zijn van de gezinssituaties. Je kunt dan denken aan een kinderrechter die uitgaat van de bescherming van het kind, en maatregelen kan opleggen aan de ouders, zoals anticonceptie. Hetzelfde geldt voor de zwangerschap: als we in Vlaanderen vaststellen dat het fout loopt en het kind schade dreigt te hebben aan de longfunctie of aan de hersenen, kunnen we voorstellen om opgenomen te worden en zorg te verlenen aan de foetus.' 

De SP.A-voorzitter haalt de mosterd in Nederland. 'Daar kan een kinderrechter nu al bescherming uitspreken voor de foetus en verzorging voor de moeder.'

'Je zegt nooit tegen mensen: "jij mag geen kinderen hebben"', benadrukt Crombez. 'Ik stel alleen voor om in bepaalde situaties aan mensen duidelijk te maken dat ze er slecht aan toe zijn, bijvoorbeeld bij een zware drugverslaving, en hen voor te stellen om te werken met anticonceptie, om niet zwanger te worden tot ze zelf hersteld zijn.'

Schrijnend

Crombez treedt met zijn uitspraken jeugdrechter Inge Claes bij, die anderhalf jaar geleden in het tv-programma Radio Gaga ook aangaf dat sommige mensen beter geen kinderen zouden mogen krijgen. ‘Ik zie zulke schrijnende situaties van mensen die eigenlijk niet eens voor zichzelf kunnen zorgen. Dat kun je je de vraag stellen of die wel voor een kind kunnen zorgen. Laat staan drie, vier of vijf kinderen. En die situaties zijn er.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig