dinsdag 22 januari 2019 - Commentaar
camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

Commentaar

Economie is gebaat bij eensgezindheid

Meer koopkracht of meer concurrentievermogen. Die keuze staat centraal in de loononderhandelingen tussen bonden en werkgevers, die gisteren begonnen zijn. De inzet is vooral de loonnorm van 0,8 procent, die de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven naar voren heeft geschoven. Dat cijfer geeft aan hoeveel de lonen boven op de levensduurte kunnen stijgen zonder de Belgische concurrentiepositie in gevaar te brengen. Maar het is een stuk lager dan de bonden hadden gehoopt. En ook een stuk lager dan de loonsverhogingen die in de buurlanden worden toegekend.

De podcasts van
De Standaard