Nieuw auteursrecht op lange baan
Foto: AP

De besprekingen over de nieuwe Europese Richtlijn over het Auteursrecht, zijn vrijdag hopeloos vastgelopen in de Europese Raad. Goed nieuws voor Google, dat heftig campagne voert tegen de Richtlijn.

Hoe zal een Google-zoekopdracht eruitzien als de nieuwe richtlijn over het auteursrecht erdoor komt? Niet erg informatief suggereert Google zelf via een screenshot dat het vorige week verspreidde. Links naar nieuwsartikels zullen totaal onleesbaar zijn, omdat het artikel 11 van de richtlijn Google zou verbieden om nog tekst van die artikels te gebruiken. Een extreem scenario dat zich zou kunnen voordoen als Google weigert te doen wat de uitgevers écht willen, namelijk: auteursrechten betalen op dergelijke links.

Ook tegen het artikel 13 trekt Google al maanden stevig van leer: dat zou websites als Youtube (eigendom van Google) verplichten om ervoor te zorgen dat hun gebruikers geen video’s met auteursrechtelijk beschermd werk uploaden, of boetes riskeren.

Weinig optimisme

Het Europees Parlement stemde in september om met de Europese Commissie en de Europese Raad te onderhandelen over een definitieve tekst, die dan opnieuw ter stemming aan het Parlement wordt voorgelegd. Maar vrijdag bleek in de Europese Ministerraad dat een tiental landen, waaronder België, het niet eens zijn met de laatste versie. Volgens Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) willen sommige landen, waaronder ook België, bijkomende garanties dat artikel 13 kmo’s niet treft en dat ­artikel 11 individuele gebruikers vrijwaart. Belet gelooft dat de richtlijn er, na een nieuwe bijsturing, toch nog kan komen vóór de verkiezingen. Maar daarover viel gisteren elders weinig optimisme te horen. De website Politico beschreef de patstelling als ‘een grote overwinning voor big tech’.

Volgens Prof Marie-Christine Janssens, hoofd van het CITIP aan de KU Leuven is de forse campagne van Google zeker niet de enige factor die bijdroeg tot de groeiende twijfels over de richtlijn. ‘Artikel 13 is een draak van een wet aan het worden. Dat is het gevolg van de verhitte discussie erover, en het opeenvolgende lobbywerk van ­verschillende groepen. Je hebt nu een tekst die nauwelijks uitvoerbaar is.’

Ook artikel 11 is volgens Janssens niet moeders mooiste. De tekst creëert een nieuw soort auteursrecht, het uitgeversrecht, wat volgens Janssens en heel wat andere experts nergens voor nodig is.

Door de controverse over die twee artikels dreigt Europa nu het kind met het badwater weg te gieten. ‘De vorige richtlijn is van 2001, dat was een heel andere wereld. Dus dat moet wel gemoderniseerd worden’, zegt Janssens.