Strengere werkloosheidsregels stilaan onhaalbaar
Foto: ANP
De verdere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, het speerpunt van het Zomerakkoord, komt er deze bestuursperiode wellicht niet meer.

‘Neen, dat was vandaag niet aan de orde.’ Premier Charles Michel (MR) was afgelopen vrijdag erg kort toen hem werd gevraagd of tijdens deze ­bestuursperiode de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen nog wordt aangescherpt. Daarbij zakt de uitkering naarmate ­iemand langer werkloos is. Dat moet een stimulans vormen om sneller werk te zoeken.

Die verstrenging van de degressiviteit was een van de speerpunten van het Zomerakkoord vorig jaar. Open VLD en de N-VA drongen erop aan. Beide partijen zijn voorstander van de beperking van de werkloosheid in de tijd. Een steilere degressiviteit was het compromis dat met de MR en CD&V gemaakt kon worden. Maar daarvan is vandaag nog niks in huis gekomen en het ziet ernaar uit dat dat tijdens deze bestuursperiode ook niet meer zal gebeuren.

Voorstel
Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft al enige tijd een voorstel klaar, maar niemand, behalve de premier, weet precies hoe dat eruitziet. Hijzelf wijst er wel altijd op dat het ruimer gaat dan de degressiviteit alleen.
Peeters zal zijn voorstel pas wereldkundig maken na de loononderhandelingen, die normaal gezien deze week hun beslag moeten krijgen. Hij wil die gesprekken tussen werkgevers en vakbonden niet hypothekeren door nu de discussie over de werkloosheidsuitkeringen op te starten.

Maar de kans dat de beslissing deze bestuursperiode nog valt, is erg klein. In principe kan de regering de werkloosheidsuitkeringen aanpassen via een KB. De tussenkomst van het parlement is dan niet nodig. Maar de oranje-blauwe minderheidsregering wil voor zo’n ingrijpende hervorming een meerderheid in het parlement.

'Liever zuiver voorstel'
Toch is het eerst en vooral nog afwachten of er een akkoord binnen de ontslagnemende regering is om het voorstel-Peeters te steunen. Voor Open VLD hoeft het niet meer. ‘We gaan liever met een zuiver voorstel naar de kiezer dan nu een halfbakken voorstel goed te keuren’, klinkt het.

Open VLD zal moeilijk akkoord kunnen gaan met een weinig ambitieus voorstel, zeker nu de vroegere bondgenoot N-VA al een scherp wetsvoorstel heeft ingediend in het parlement. Een voorstel dat Peeters al als onaanvaardbaar heeft afgeserveerd.
Dus mocht oranje-blauw het al eens raken, dan is de N-VA nog lang niet aan boord om een meerderheid in het parlement te leveren. Die partij zal op een zucht van de verkiezingen nooit instemmen met een slappe regeling. De redenering die Open VLD maakt, geldt zeker voor de N-VA, die nu in de oppositie zit.

Druk is weg
De druk om nog tot een akkoord te komen over de degressiviteit, is ook weg. De oude meerderheid van Michel I bereikte vorige week een akkoord om gezamenlijk alle andere punten van de arbeidsdeal goed te keuren. Ze zullen daarover samen een wetsvoorstel indienen. De koppeling met de degressiviteit is helemaal weg. Van links moet ook geen soelaas verwacht worden. Zij zijn ­sowieso gekant tegen een verdere verstrenging van de werkloosheidsuitkeringen en zullen oranje-blauw daarbij niet helpen. En ondertussen tikt de klok tot de ontbinding van het parlement.