Alleen in Italië en Portugal lopen voetgangers meer gevaar dan bij ons
Foto: belgaimage
Uit onderzoek van Touring rond voetgangers die in het verkeer overlijden, blijkt dat België op de derde slechtste plek in West-Europa staat. Alleen Italië en Portugal doen het nog slechter.

Het aantal doden op de Belgische wegen daalt al enkele jaren, maar voetgangers blijven een bijzonder kwetsbare groep. Volgens Statbel, het statistiekbureau van de federale overheid, stierven in 2017 nog 94 voetgangers in het verkeer, ongeveer een zesde van alle dodelijke slachtoffers.

Touring berekende dat België daarmee de derde slechtste plek deelt met Oostenrijk en Spanje in West-Europa. Met 8 overleden voetgangers per miljoen inwoners in 2017 doen alleen Italië (10) en Portugal (12) het nóg slechter. Touring zoekt de oorzaak in de eerste plaats bij een falende infrastructuur. ‘In vergelijking met Nederland zijn onze oversteekplaatsen niet overal even zichtbaar en ook onze voetpaden zijn niet van de beste kwaliteit. Als die er al zijn’, zegt woordvoerder Danny Smagghe.

Verkeersexpert Johan De Mol (UGent) treedt hem bij. Hij onderzocht de kwaliteit van de voetpaden in zijn thuisgemeente Lebbeke. Eén op de drie straten bleek al geen voetpad te hebben. ‘Voetgangers worden vooral aangereden in straten waar geen voetpad is of op oversteekplaatsen die onvoldoende zichtbaar zijn’, zegt De Mol.

Alle betrokkenen pleiten daarom voor maatregelen om voetgangers beter te beschermen. ‘De toestand van veel voetpaden en oversteekplaatsen is ronduit schrijnend’, zegt Smagghe. Touring pleit onder meer voor beter verlichte oversteekplaatsen en de verplichting voor bestuurders om vijf meter voor het zebrapad te stoppen. ‘Dat kan afgedwongen worden met markeringen op straat en politiecontroles’, zegt Smagghe.

Omvattend plan
De Voetgangersbeweging noemt dat een interessant voorstel, maar er moet in de eerste plaats een allesomvattend voetgangersplan komen. ‘De Vlaamse overheid vindt dat nu vooral iets voor de steden en gemeenten’, zegt woordvoerder Tom Dhollander. ‘Jammer, want zo missen we een regionale aanpak om mensen te stimuleren om te voet te gaan en op het vlak van verkeersveiligheid en stimulansen om te voet te gaan.’

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wijst erop dat het aantal voetgangers dat omkomt in het verkeer in Vlaanderen de voorbije vijf jaar is gedaald met 24 procent. ‘Maar ik wil natuurlijk nog beter doen’, zegt hij. ‘We hebben drastische maatregelen genomen, inclusief onprettige en onpopulaire zoals de hervorming van de rijopleiding of de norm van 70 km/u op gewestwegen. Die werpen wel vruchten af.’