Scheidde regering-Trump meer migrantenkinderen van ouders dan gedacht?
Kinderen van migranten in een detentiekamp in Tornillo, Texas Foto: AP

De regering-Trump heeft aan de Amerikaanse grens wellicht een pak meer minderjarige migranten van hun ouders gescheiden dan tot nu toe was gerapporteerd. Dat melden Amerikaanse media, die zich baseren op een rapport van de directeur-generaal van het departement Welzijn en Gezondheid.

De praktijk van het scheiden van ouders en kinderen zou al in de zomer van 2017, één jaar voor de officiële aankondiging van dat beleid, erg regelmatig hebben plaatsgevonden. Volgens het rapport werden in 2017 al duizenden kinderen in een welzijnscentrum ondergebracht. In de zomer van dat jaar werd een duidelijke piek vastgesteld van migrantenkinderen die door het departement Binnenlandse Veiligheid van hun ouders werden gescheiden.

Het is niet bekend om hoeveel kinderen het exact gaat, omdat de cijfers van de Amerikaanse federale overheid onduidelijk zijn, zo melden onder meer Washington Post en NBC News. Er is namelijk niet bijgehouden welke kinderen aan de grens van hun ouders werden gescheiden en welke de grens alleen waren overgestoken. Het is ook niet bekend of al die kinderen intussen weer herenigd zijn met hun familie.

Nultolerantie

President Trump voerde in april 2018 een nultolerantiebeleid in met betrekking tot migratie. Wie de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten illegaal overstak, werd opgesloten. In juni vorig jaar ontstond ophef toen bekendraakte dat 2.600 kinderen van hun ouders gescheiden waren nadat ze de grens illegaal waren overgestoken. De kinderen en hun ouders werden niet samen opgesloten. Uiteindelijk moest Trump het beleid weer intrekken en werd op bevel van de rechter ook werk gemaakt van een hereniging van de gezinnen.