N-VA en oranjeblauw akkoord om arbeidsdeal goed te keuren
Foto: anp
Parlementsleden van de oude meerderheid dienen eerstdaags een wetsvoorstel in om de arbeidsdeal nog door het parlement te jagen.

Het akkoord over de arbeidsdeal was een van de laatste belangrijke wapenfeiten van Michel I. Het gaat om een pakket van 25 maatregelen om de kloof  tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te overbruggen.

In die deal zit onder meer een belastingvrijstelling voor premies die werkzoekenden krijgen om een opleiding te volgen, een uitbreiding van het aantal overuren dat recht geeft op een belastingvermindering of extra tijdskrediet voor wie een opleiding volgt die leidt naar een knelpuntberoep.

Na de val van de regering rees grote twijfel of die arbeidsdeal nog goedgekeurd zou raken. Voorwaarde voor Open VLD is wel dat minister van Werk Kris Peeters (CD&V) eerst nog een Koninlijk Besluit neemt waarbij de leeftijd voor SWT – het vroegere brugpensioen – dit jaar zeker op 59 jaar komt te liggen. Maar daar worden geen problemen verwacht.

Over degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen is nog geen akkoord. Maar dat dossier is nu losgekoppeld van de rest van de arbeidsdeal.

De oude bondgenoten stemden eerder deze week ook al gezamenlijk voor de invoering van een mobiliteitsbudget.