Onderwijspersoneel vooral geveld door griep, maar ook door stress, depressie of burn-out
Foto: Getty Images

Het gemiddelde aantal ziektedagen dat werd opgenomen door het onderwijspersoneel bleef in 2017 stabiel, goed voor zo’n 15,87 dagen. De meeste ziektegevallen zijn het gevolg van de griep, maar veertig procent van de opgenomen ziektedagen zijn het gevolg van psychosociale aandoeningen zoals stress, depressie of burn-out.

Ruim 4 op de 10 personeelsleden was geen enkele dag ziek. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). De meeste ziektegevallen zijn het gevolg van de griep. Veertig procent van de ziektedagen zijn het gevolg van psychosociale aandoeningen zoals stress, depressie of burn-out. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vindt het positief dat meer personeelsleden het werk deeltijds hervatten na een langdurige ziekte.

In 2017 zijn ruim 4 op de 10 leraren geen enkele dag ziek geweest. Daarbij scoort de jongste groep (-26 jaar) het best met bijna 6 op de 10 die nooit ziek was. Bij de oudste groep was bijna 42 procent geen enkele dag ziek. Wie wel ziek was, was dat in 2017 gemiddeld 15,87 dagen tegenover 15,77 dagen in 2016. Het ziekteverzuim of het aantal ziektedagen dat de personeelsdagen gespreid over het jaar opnemen, blijft dan ook stabiel. Bij de mannen is er zelfs een daling van het gemiddeld aantal ziektedagen.

Over de loopbaan heen stijgt het ziekteverzuim met de leeftijd. Bij de jongere leraren (-26 jaar) bedraagt het ziekteverzuimpercentage 1,40 procent, dat is het percentage dat weergeeft hoeveel dagen in een jaar een werknemer gemiddeld afwezig is wegens ziekte. Bij oudere werknemers (56-65 jaar) stijgt dit tot 8,61 procent.

Stress, depressie, burn-out

In 2017 was bijna 40 procent van de ziektedagen het gevolg van stress, depressie of burn-out. Bij het directiepersoneel is er een daling in vergelijking met 2016, al blijft het wel een kwetsbare groep. De meeste ziektegevallen zijn zowel bij mannen als vrouwen het gevolg van de griep.

‘We zien dat het directiepersoneel basisonderwijs nog te vaak ziek thuis zit met stress, depressie of burn-out, daarom ook dat we directeurs sinds dit schooljaar lesvrij hebben gemaakt en in extra administratieve ondersteuning voorzien’, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.

West-Vlaanderen heeft het laagste gemiddelde aantal ziektedagen, zowel bij vrouwen als bij mannen. Limburg blijft de provincie met het grootste gemiddelde.